Upptäck kraften i digitalisering

Skapa värde med digitalisering med människan i fokus

Digitri – En samlingsplats för företag och organisationer verksamma inom IT och digitalisering

 

Skapa värde med digitalisering

Skapa värde med digitalisering med människan i fokus genom att mobilisera kompetens och hitta gemensamma möjligheter.

Digitri verkar för att få ihop människorna, att bygga ett kluster och en arena där individer korsvis hittar gemensamma möjligheter. Genom att olika aktörer med olika kompetenser kan stödja och inspirera varandra omvandlas idéer och innovationer till framgångsrika produkter och tjänster, som är anpassade till verksamhetens behov.

I ett väl fungerande kluster är ”trafiken” tät. Vi pratar med varandra, vi förmedlar nyheter, vi diskuterar, kunskap sprids och delas. Ökade kontakter och kunskaper leder till nya samarbeten och utbyten som utvecklas till framgångar. Ett kluster tillhandahåller en mötesplats och för samman olika typer av aktörer.

Detta är viktiga mål och uppdrag för Digitri.

Genom nätverkande kluster med fokus på hållbarhet och tillväxt där näringsliv, akademien och samhälle möts verkar vi för en kraftfull IT-region.

Du är viktig i vårt nätverk

Tillsammans kan vi skapa en utvecklingsarena som stärker våra verksamheter och vår region. Därför vill vi samla er, stora som små, så att vi lättare kan hitta varandra och forma framtiden tillsammans.

Samlingsplats

En mötesplats och landningsplats för företag i utveckling. En möjlighet att växa och utvecklas. Vår ambition är att verksamheter ska kunna ha nytta av att vara en del i klustret, och utvecklas tillsammans.

Inspiration

En utvecklingsarena som stimulerar till nytänkande och utveckling genom inspiration och samarbete. Inspiration till att utveckla sin digitalisering och skapa mervärde för alla inblandade. 

Utbildning

Tillsammans har vi en stor kunskap och mångåriga erfarenheter. I ett kluster kan vi åstadkomma mer tillsammans än på egen hand. Vi lär av varandra, kompetensutvecklas och ser nya produkter och tillväxtmöjligheter.  

 

Nätverkande

Hitta nya kontaktytor och samarbetspartners. Nätverkande skapar sammanhang och relationer. Utvecklar bästa möjliga samspel mellan företagande, utbildning och forskning.

Digitala veckan

Digitalt event som visar mångfalden inom IT, ökar förståelse för IT som möjliggörare och bidrar till nya sätt att samverka.

E-hälsa

Samverkar i hela e-Hälsodomänen genom omvärldsbevakning, kartläggning och kompetensutbyte.

IT-arkitektur

Kompetensnätverk som vidareutvecklar deltagarnas arkitekturkompetenser. 

Juridik, avtal och immaterialrätt

Förmedla, dela och öka kunskap inom affärsjuridik.

Resor

Arrangerar resor med fokus på utbildning, inspiration och nätverkande samt affärsutveckling.

Säkerhet

Säkerhetsfrågor inom IT-området.

Utbildning

En effektiv utbildningsverksamhet som svarar upp mot arbetslivets kompetensbehov.

Arbetsgrupper och intresseområden

Digitri – Digitala sektorns egen branschförening, är navet mellan aktörer från näringslivet, akademien och den offentliga sektorn. Genom att medverka till inspiration, utbildning och nätverkande vill vi medverka till att våra medlemmar tar tillvara den digitala världens möjligheter.

Digitalisering är en av nutidens stora utmaningar för alla bolag, inte bara IT-bolag utan även företag i andra branscher och organisationer. Många har idag behov att skaffa sig mer kunskap och mer aktivt  arbeta med sin digitalisering för att vara med och möta den förändring som sker.

Medlemmarna i Digitri har gemensamt tagit fram de intresseområden som man aktivt vill arbeta med och fokusera på i sin digitaliseringsprocess. För närvarande finns sju aktiva arbetsgrupper definierade.

 

Medlemskap

Våra medlemmar

Varför medlemskap i Digitri?

– Jag vill stödja föreningens arbete och öka samverkan mellan företag, universitet och andra organisationer. Det är även viktigt för mig och mitt företag att synas bland andra IT-företag och jag hoppas även på att kunna etablera nya kontakter med andra IT-företag samt att få veta mer om vad som sker på och universitetet och i omvärlden inom IT.

Tomas Nilsson

TNSD

– Den digitala sektorn är mycket viktig för Kronobergs län. Almi arbetar för att öka konkurrenskraften för företagen i länet och vi är övertygade om att kontakter och samarbeten utvecklar företag. Förutom att samarbetet i Digitri utvecklar de digitala företagen är dessa företag oerhört viktiga som resurs för företag i andra branscher. Så vi vill i första hand stötta nätverket, men vi ser det ju också som en kanal för att nå potentiella kunder och hoppas därför även på att kunna informera om våra tjänster till företagen i nätverket.

Catharina Värendh

ALMI företagspartner Kronoberg

Våra medlemmar: Södra – Travappar – EC Utbildning – Westhoffprojekt – Visma – Ahlin Consulting – Gears of Leo – MOM United AG – Novitell – Standout – Tnsd Konsult – Langco AB – Vinita – Blogvertiser – ADB Centrum Syd – Lexicon – Probiznet AB – Appbolaget Sv AB – Swedbank – Experis IT – KMPG – Artisan – HRM Software AB – SEB – Landstinget Kalmar – Almi Kronoberg – Videum S P – Palantir – Telin Rekrytering & Konsult i Syd AB – Bergenstråle & Partners – Zenta AB – 111 Solutions AB – Frejfaxe – Bachér AB

Digitri

+46 768-58 22 66

Digitri i korthet

Digitri verkar som ett kluster för samtal, nätverkande och inspiration för att stärka och komplettera den kompetens och drivkraft som finns i regionen. Tillsammans tar vi draghjälp av varandra och våra olika kompetenser som behövs för att möta dagens globalisering och digitalisering. Digitri verkar för att skapa samverkan och tillväxt genom att stimulera och inspirera till nytänkande och utveckling.