Upptäck kraften i digitalisering

Digitri är sydöstra Sveriges största arena för framstående aktörer inom digitala teknologier. Vi skapar tillväxt genom kreativ samverkan, delad expertis och med mångårig erfarenhet finner vi de bästa lösningarna inom en snabb och spännande bransch, It & digitalisering.

I Digitri verkar vi för varandras och regionens bästa.

 

Skapa värde med digitalisering

Genom att finna gemensamma lösningar och möjligheter kan vi mobilisera oss och bli en digital superkraft.
Digitri erbjuder en arena där vi gör just detta. Framstående aktörer inom sina områden omvandlar idéer och inovationer till framgångsrika produkter och tjänster
genom delad kunskap och erfarenhet.

Här möts näringsliv, akademien och samhälle, för att skapa en kraftfull IT-region.

Möts och inspireras – Kom igång med din digitaliseringsresa

11 november

KARRIÄRDAG TEKNIK FÖR DATA/IT OCH STUDENTER

Linnéuniversitetet Växjö

12 november

KONFERENSDAG VÄXJÖ

13 november

KONFERENSDAG KALMAR

13-14 november 

INTERNATIONELL KONFERENS I VÄXJÖ

 

 

Välkomna 

till årets stora

digitala händelse

 

2019

Föreläsningar, seminarier, spontana samtal,

stora möjligheter till nya kontakter, att inspireras

 och att fånga nya affärsmöjligheter.

KOM – MÖTS – INSPIRERAS

 

Det här får du på konferensdagen i Växjö och Kalmar

Inspirerande och matnyttiga föredrag, seminarier och workshop

Svar på de stora frågorna om bland annat digitala trenders konsekvenser, att utmana affärsmodeller, ledarskap och mycket mer

Viktigt nätverkande med branschkollegor, entreprenörer och innovatörer

“Kommer botar av olika slag endast ersätta manuella arbetsuppgifter?”

“Vilka digitala förändringsvågor påverkar din verksamhet mest?”

 

Anna Gullstrand

Digital expert, VD Studio How, Hyper Island, Breakit

Seminarie

Digital transformation och industriella ekosystem. Senadin Alisic Combitech

Monica Skagne

Invigningstalare, Kommunchef Växjö kommun

Emelie Ardby

Inspirationsföreläsning, Readly

Seminarie

Sluta digitalisera ! (?) Björn Lundsten IT-VD Softwerk och bryggeriägare

Louise Oscarsson

Moderator konferensdag Digitala veckan, Almi Växjö

Workshop

Från trend till handling. Anna Gullstrand

Seminarie

Digitala bin - bee happy! Mikael Ekström Tieto

Företagstorg

Knyt kontakter - Inspireras - Se möjligheter

Henrik Jacobsson

Affärsområdesansvarig, Consid

Digibrunch - Utveckla Livesänd pod från scen

IT-konsultföretaget Consid

Tobias Ahlin

Designchef Mojang, internationell föreläsare

Björn Mortensen

Booking Sweden

Fredrik Bladås

Artibus Pro

Danska Wienerbageriet

Kalmar

För att möta och klara förändringar är samarbete och tillit centralt

Vilken härlig start på morgonen! 

Tyska gäster från Dresden besöker Linnéuniversitetet och vi får möjligheten att berätta om Digitri som brobyggare mellan näringsliv, akademien och samhället. Hur vi tillsammans arbetar för att stärka vår region inom IT och teknik. 

“Prosperous companies and business provide a prosperous region”.

Mentorer sökes till studenter inom data/IT

Vi ser det som en stor förmån med att vara brobyggare och att förmedla och koppla ihop människors, akademiens och företagens behov. Nu söker vi just dig som vill vara en del i en students utveckling. 

Att få bidra till en ung människas personliga utveckling, eller att som ung få möjlighet till stöd från en person med längre erfarenhet inom det valda yrkesområdet, är ovärderligt! På Linnéuniversitetet erbjuds mentorskapsprogram för studenter. Vi söker just nu dig som vill vara med och stötta studenter på våra data/IT-utbildningar i deras personliga utveckling.

Läs mer och anmäl dig via länken

Som mentor vill jag gärna vara en del av en students utveckling

 

Samarbeten skapar framgång och tillväxt

Digitri deltar tillsammans med andra verksamhetsledare och samordnare i utvecklingsarbetet med att ta fram ett nytt näringslivsprogram för att stärka näringslivet i Växjö och i regionen. Vi är mycket glada och stolta över att vara en av många goda aktörer i detta arbete.

 

 

 

 

Samverkan och erfarenhetsutbyte

WiTech Växjö bjöd in till första tech talk i Växjö för kvinnor inom IT och teknik. Värdar var Readly, den ledande digitala tidningstjänsten i Europa med över 4000 olika svenska och internationella titlar. Ready grundades i Växjö år 2012 och Maria Hedengren, VD berättade att det är i Växjö som Readlys DNA finns.

En kvinna att uppmärksamma är Ebtisam Mohammedsalih, utsedd av Microsoft till “Young IT Woman of the year 2019”. Utnämningen vill synliggöra och lyfta kvinnliga förebilder inom IT-branschen för att inspirera fler att studera teknik och IT.

Softhouse är ett framgångsrikt företag som bjöd in till frukostföreläsning där Johan Lindblom, VD delade med sig av Softhouse framgångsfaktorer.

Digibrunch och digitala veckan

Tisdag 12 november

Nästa Digibrunch sammanfaller med Digitala veckans konferensdag den 12 november. 

Få inspiration och konkreta tips över hur du tar nästa steg i ditt företags digitaliseringsresa.

 

Du är nyckeln i vårt nätverk

Tillsamman stärker våra verksamheter och vår region.
Låt oss samlas, stora som små, så att vi lättare kan hitta varandra och forma framtiden tillsammans.

Samlingsplats

En mötesplats och landningsplats för företag i utveckling. En möjlighet att växa och utvecklas. Vår ambition är att verksamheter ska kunna ha nytta av att vara en del i klustret, och utvecklas tillsammans.

Inspiration

En utvecklingsarena som stimulerar till nytänkande och utveckling genom inspiration och samarbete. Inspiration till att utveckla sin digitalisering och skapa mervärde för alla inblandade.

Erfarenhetsutbyte

Tillsammans har vi en stor kunskap och mångåriga erfarenheter. I ett kluster kan vi åstadkomma mer tillsammans än på egen hand. Vi lär av varandra, kompetensutvecklas och ser nya produkter och tillväxtmöjligheter.  

 

Nätverkande

Hitta nya kontaktytor och samarbetspartners. Nätverkande skapar sammanhang och relationer. Utvecklar bästa möjliga samspel mellan företagande, utbildning och forskning.

Arbetsgrupper och intresseområden

Digitri – Digitala sektorns egen branschförening kopplar ihop 3 världar: näringslivet, akademien och den offentliga sektorn. Vi vill skapa möjligheter för våra medlemmar att uppleva den digitala världens möjligheter.

Digitri erbjuder ett inspirerande nätverk av inspiration, utbildning och kreativa möten inom digitaliseringens äventyr. Digitaliseringen sprider sig till alla branscher, inte bara IT. Oavsett vilken bransch du tillhör kommer du nuddas av digitaliseringens värld, därför har vi samlat stjärnor som rustar dig för den digitala förändringen.

Digitri har idag sju aktiva arbetsgrupper för intresseområden som man vill arbeta inom i sin digitaliseringsprocess.

Digitala veckan

Digitalt event som visar mångfalden inom IT, ökar förståelse för IT som möjliggörare och bidrar till nya sätt att samverka.

Resor

Arrangerar resor med fokus på utbildning, inspiration och nätverkande samt affärsutveckling.

E-hälsa

Samverkar i hela e-Hälsodomänen genom omvärldsbevakning, kartläggning och kompetensutbyte.

Utbildning

En effektiv utbildningsverksamhet som svarar upp mot arbetslivets kompetensbehov.

Juridik, avtal och immaterialrätt

Förmedla, dela och öka kunskap inom affärsjuridik.

IT-arkitektur

Kompetensnätverk som vidareutvecklar deltagarnas arkitekturkompetenser. 

Säkerhet

Säkerhetsfrågor inom IT-området.

Våra medlemmar

Låt oss inspirera dig

+46 768 58 22 66

Maila till oss

Info@digitri.org

Digitri i korthet

Digitri verkar som ett kluster för samtal, nätverkande och inspiration för att stärka och komplettera den kompetens och drivkraft som finns i regionen. Tillsammans tar vi draghjälp av varandra och våra olika kompetenser som behövs för att möta dagens globalisering och digitalisering. Digitri verkar för att skapa samverkan och tillväxt genom att stimulera och inspirera till nytänkande och utveckling.