Förändring är en tillgång!

Gemensamt skapar vi norra Europas kraftfullaste IT-region

Inspiration – Utbildning – Nätverkande

Kalender

9

Planerade aktiviteter år 2019

5 februari – Almi bjuder in till inspirerande besök hos Södra för att lyssna till deras digitaliseringsresa. Hur digitaliserar man en koncern där råvaran tar 70 år att bli redo? Anmälan Almi

28 februari – Digibrunch på Videum Science Park. Arrangörer Almi, Videum Science Park, Digitri. Mer information inom kort. 

7 maj – VR-teknik

Event hos Zenta

2018-12-11 Tillväxt genom digitalisering. Utmaning eller möjlighet?

Inspiration

Ta vara på digitala världens möjligheter.  Stimulera till nytänkande och utveckling genom inspiration och samarbete. 

Utbildning

Kompetensutveckling och tillgång till andras erfarenheter och tillämpad forskning via interna och externa aktörer.

 

Nätverkande

Nätverkande skapar sammanhang och relationer. Utvecklar bästa möjliga samspel mellan företagande, utbildning och forskning. 

Digitala veckan

Digitalt event som visar mångfalden inom IT, ökar förståelse för IT som möjliggörare och bidrar till nya sätt att samverka.

E-hälsa

Samverkar i hela e-Hälsodomänen genom omvärldsbevakning, kartläggning och kompetensutbyte.

IT-arkitektur

Kompetensnätverk som vidareutvecklar deltagarnas arkitekturkompetenser. 

Juridik, avtal och immaterialrätt

Förmedla, dela och öka kunskap inom affärsjuridik.

Resor

Arrangerar resor med fokus på utbildning, inspiration och nätverkande samt affärsutveckling.

Säkerhet

Säkerhetsfrågor inom IT-området.

Utbildning

En effektiv utbildningsverksamhet som svarar upp mot arbetslivets kompetensbehov.

Arbetsgrupper och intresseområden

Digitri – Digitala sektorns egen branschförening, är navet mellan aktörer från näringslivet, akademien och den offentliga sektorn. Genom att medverka till inspiration, utbildning och nätverkande vill vi medverka till att våra medlemmar tar tillvara den digitala världens möjligheter.

Digitalisering är en av nutidens stora utmaningar för alla bolag, inte bara IT-bolag utan även företag i andra branscher och organisationer. Många har idag behov att skaffa sig mer kunskap och mer aktivt  arbeta med sin digitalisering för att vara med och möta den förändring som sker.

Medlemmarna i Digitri har gemensamt tagit fram de intresseområden som man aktivt vill arbeta med och fokusera på i sin digitaliseringsprocess. För närvarande finns sju aktiva arbetsgrupper definierade.

 

Medlemskap

Varför medlemskap i Digitri?

– Maskinteknik i Oskarshamn AB har under ett par år samverkat med Dr. Jeff Winter från Institutionen för Informatik genom ett gemensamt forskningsprojekt centrerat kring företagets utveckling av ett nytt affärssystem och ”Participatory Design”. Forskningsprojektet har verkligen varit en win-win. Vi har fått ett jättebra stöd i vårt utvecklingsarbete, som också har resulterat i flertalet studentprojekt, en gemensamt publicerad forskningsartikel, samt ett stort underlag för fortsatt utveckling och forskning. IEC:s Såddaktiviteter har varit avgörande för att forskningsprojektet kunde fortsätta; ett samarbete som är mycket uppskattat från både parter!

Linda Sharp

Maskinteknik i Oskarshamn AB

– Jag vill stödja föreningens arbete och öka samverkan mellan företag, universitet och andra organisationer. Det är även viktigt för mig och mitt företag att synas bland andra IT-företag och jag hoppas även på att kunna etablera nya kontakter med andra IT-företag samt att få veta mer om vad som sker på och universitetet och i omvärlden inom IT.

Tomas Nilsson

TNSD

– Den digitala sektorn är mycket viktig för Kronobergs län. Almi arbetar för att öka konkurrenskraften för företagen i länet och vi är övertygade om att kontakter och samarbeten utvecklar företag. Förutom att samarbetet i Digitri utvecklar de digitala företagen är dessa företag oerhört viktiga som resurs för företag i andra branscher. Så vi vill i första hand stötta nätverket, men vi ser det ju också som en kanal för att nå potentiella kunder och hoppas därför även på att kunna informera om våra tjänster till företagen i nätverket.

Catharina Värendh

ALMI företagspartner Kronoberg

Våra medlemmar: Westhoffprojekt – Visma – Ahlin Consulting – Frejfaxe – Gears of Leo – MOM United AG – Novitell – Standout – Tnsd Konsult – Trajectory AB – Langco AB – Vinita – Blogvertiser – ADB Centrum Syd – Lexicon – Probiznet AB – Appbolaget Sv AB – Swedbank – Experis IT – KMPG – Artisan – HRM Software AB – SEB – Landstinget Kalmar – Almi Kronoberg – Videum S P – Palantir – Telin Rekrytering & Konsult i Syd AB – Bergenstråle & Partners – Zenta AB – 111 Solutions AB

Kontakta oss

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur elit.

+00 123 456 7893

divi-construction@gmail.com

GDPR