Upptäck kraften i digitalisering

Digitri är sydöstra Sveriges största arena för framstående aktörer inom digitala teknologier. Vi skapar tillväxt genom kreativ samverkan, delad expertis och med mångårig erfarenhet finner vi de bästa lösningarna inom en snabb och spännande bransch, It & digitalisering.

I Digitri verkar vi för varandras och regionens bästa.

 

Skapa värde med digitalisering

Genom att finna gemensamma lösningar och möjligheter kan vi mobilisera oss och bli en digital superkraft.
Digitri erbjuder en arena där vi gör just detta. Framstående aktörer inom sina områden omvandlar idéer och inovationer till framgångsrika produkter och tjänster
genom delad kunskap och erfarenhet.

Här möts näringsliv, akademien och samhälle, för att skapa en kraftfull IT-region.

Du är nyckeln i vårt nätverk

Tillsamman stärker våra verksamheter och vår region.
Låt oss samlas, stora som små, så att vi lättare kan hitta varandra och forma framtiden tillsammans.

Samlingsplats

En mötesplats och landningsplats för företag i utveckling. En möjlighet att växa och utvecklas. Vår ambition är att verksamheter ska kunna ha nytta av att vara en del i klustret, och utvecklas tillsammans.

Inspiration

En utvecklingsarena som stimulerar till nytänkande och utveckling genom inspiration och samarbete. Inspiration till att utveckla sin digitalisering och skapa mervärde för alla inblandade.

Erfarenhetsutbyte

Tillsammans har vi en stor kunskap och mångåriga erfarenheter. I ett kluster kan vi åstadkomma mer tillsammans än på egen hand. Vi lär av varandra, kompetensutvecklas och ser nya produkter och tillväxtmöjligheter.  

 

Nätverkande

Hitta nya kontaktytor och samarbetspartners. Nätverkande skapar sammanhang och relationer. Utvecklar bästa möjliga samspel mellan företagande, utbildning och forskning.

Möts och inspireras - Kom igång med din digitaliseringsresa

Hur gör Softhouse för att möjliggöra tillväxt och att utveckla affärer?

Det får du ta del av den 4 september kl 8.00 – 9.30 på plats hos Softhouse. Tillsammans med andra som vill utöka sina affärer får du höra Henric Westergren berätta om deras nycklar till framgång i att nå sina mål och tillväxt och sitt starka fokus på sina kunders och medarbetares behov.  Läs mer samt anmäl

 

Arbetsgrupper och intresseområden

Digitri – Digitala sektorns egen branschförening kopplar ihop 3 världar: näringslivet, akademien och den offentliga sektorn. Vi vill skapa möjligheter för våra medlemmar att uppleva den digitala världens möjligheter.

Digitri erbjuder ett inspirerande nätverk av inspiration, utbildning och kreativa möten inom digitaliseringens äventyr. Digitaliseringen sprider sig till alla branscher, inte bara IT. Oavsett vilken bransch du tillhör kommer du nuddas av digitaliseringens värld, därför har vi samlat stjärnor som rustar dig för den digitala förändringen.

Digitri har idag sju aktiva arbetsgrupper för intresseområden som man vill arbeta inom i sin digitaliseringsprocess.

Digitala veckan

Digitalt event som visar mångfalden inom IT, ökar förståelse för IT som möjliggörare och bidrar till nya sätt att samverka.

Resor

Arrangerar resor med fokus på utbildning, inspiration och nätverkande samt affärsutveckling.

E-hälsa

Samverkar i hela e-Hälsodomänen genom omvärldsbevakning, kartläggning och kompetensutbyte.

Utbildning

En effektiv utbildningsverksamhet som svarar upp mot arbetslivets kompetensbehov.

Juridik, avtal och immaterialrätt

Förmedla, dela och öka kunskap inom affärsjuridik.

IT-arkitektur

Kompetensnätverk som vidareutvecklar deltagarnas arkitekturkompetenser. 

Säkerhet

Säkerhetsfrågor inom IT-området.

Våra medlemmar

Varför medlemskap i Digitri?

– Jag vill stödja föreningens arbete och öka samverkan mellan företag, universitet och andra organisationer. Det är även viktigt för mig och mitt företag att synas bland andra IT-företag och jag hoppas även på att kunna etablera nya kontakter med andra IT-företag samt att få veta mer om vad som sker på och universitetet och i omvärlden inom IT.

Tomas Nilsson

TNSD

– Den digitala sektorn är mycket viktig för Kronobergs län. Almi arbetar för att öka konkurrenskraften för företagen i länet och vi är övertygade om att kontakter och samarbeten utvecklar företag. Förutom att samarbetet i Digitri utvecklar de digitala företagen är dessa företag oerhört viktiga som resurs för företag i andra branscher. Så vi vill i första hand stötta nätverket, men vi ser det ju också som en kanal för att nå potentiella kunder och hoppas därför även på att kunna informera om våra tjänster till företagen i nätverket.

Catharina Värendh

ALMI företagspartner Kronoberg

Våra medlemmar: Softhouse – Södra – Travappar – EC Utbildning – Westhoffprojekt – Visma – Ahlin Consulting – Gears of Leo – MOM United AG – Novitell – Standout – Tnsd Konsult – Langco AB – Vinita – Blogvertiser – ADB Centrum Syd – Lexicon – Probiznet AB – Appbolaget Sv AB – Swedbank – Experis IT – KMPG – Artisan – HRM Software AB – SEB – Landstinget Kalmar – Almi Kronoberg – Videum S P – Palantir – Telin Rekrytering & Konsult i Syd AB – Bergenstråle & Partners – Zenta AB – 111 Solutions AB – Frejfaxe – Bachér AB

Låt oss inspirera dig

+46 768 58 22 66

Maila till oss

Info@digitri.org

Digitri i korthet

Digitri verkar som ett kluster för samtal, nätverkande och inspiration för att stärka och komplettera den kompetens och drivkraft som finns i regionen. Tillsammans tar vi draghjälp av varandra och våra olika kompetenser som behövs för att möta dagens globalisering och digitalisering. Digitri verkar för att skapa samverkan och tillväxt genom att stimulera och inspirera till nytänkande och utveckling.