Upptäck kraften i digitalisering

Digitri är sydöstra Sveriges största arena för framstående aktörer inom digitala teknologier. Vi skapar tillväxt genom kreativ samverkan, delad expertis och med mångårig erfarenhet finner vi de bästa lösningarna inom en snabb och spännande bransch, It & digitalisering.

I Digitri verkar vi för varandras och regionens bästa.

 

Skapa värde med digitalisering

Genom att finna gemensamma lösningar och möjligheter kan vi mobilisera oss och bli en digital superkraft.
Digitri erbjuder en arena där vi gör just detta. Framstående aktörer inom sina områden omvandlar idéer och inovationer till framgångsrika produkter och tjänster
genom delad kunskap och erfarenhet.

Här möts näringsliv, akademien och samhälle, för att skapa en kraftfull IT-region.

Möts och inspireras – Kom igång med din digitaliseringsresa

Årets huvudtalare

ANNA GULLSTRAND

Digital expert

Kom vidare i ditt företags digitalisering

Anna Gullstrand, årets huvudtalare, kommer att ge oss en inblick i vilka digitala trender som kommer att få störst genomslagskraft och vad det får för konsekvenser för företag, samhälle och oss individer. Vikten i att bygga nätverk, insikt i ledarskap och kundens mervärde.

Anna har två stora passioner – digitalisering och ledarskap. Idag är hon är krönikör på Sveriges största techsajt BreakIt, anlitad av Hyper Island och deras program Digital Media Creative. Anna har även hunnit med att starta en digitalbyrå i Ryssland.

Ta nästa steg i ditt företags digitaliseringsresa genom att inspireras och lära av andra. Du ges under dagen möjlighet att aktivt delta i samtal om digitalisering samt ta del av ämnen som är relevant för dig och ditt företag.

KNYT KONTAKTER – SE MÖJLIGHETER – VÅGA TA NÄSTA STEG

Digitala veckan presenteras av Digitri i samarbete med Växjö kommun, Region Kronoberg, Videum Science Park och Linnéuniversitetet.

Veckan inleds med Kärriärdagen Teknik på Linnéuniversitetet måndag den 11 november, fortsätter med denna konferens inriktad på företags digitalisering på tisdagen och avslutas med internationell konferens om smarta städer.

Program och anmälan

 

 

Linnéregionens nya labbmiljö

Torsdag, 26 September 12:00-13:30 Videum Science Park

ITIL (Interaction Technologies & Innovation Lab) är en efterlängtad labbmiljö som beräknas starta hösten 2019, där företag, offentliga organisationer och akademi kan samverka, designa och testa innovativa idéer för att gemensamt stärka den digitala transformationen för att skapa och utforma framtiden. Ta del av unika affärs- och utvecklingsmöjligheter

Läs mer – anmälan forskarlunch

Digibrunch och digitala veckan

Tisdag 12 november

Nästa Digibrunch sammanfaller med Digitala veckans konferensdag den 12 november. 

Få inspiration och konkreta tips över hur du tar nästa steg i ditt företags digitaliseringsresa.

 

Samverkan och erfarenhetsutbyte

WiTech Växjö bjöd in till första tech talk i Växjö för kvinnor inom IT och teknik. Värdar var Readly, den ledande digitala tidningstjänsten i Europa med över 4000 olika svenska och internationella titlar. Ready grundades i Växjö år 2012 och Maria Hedengren, VD berättade att det är i Växjö som Readlys DNA finns.

En kvinna att uppmärksamma är Ebtisam Mohammedsalih, utsedd av Microsoft till “Young IT Woman of the year 2019”. Utnämningen vill synliggöra och lyfta kvinnliga förebilder inom IT-branschen för att inspirera fler att studera teknik och IT.

Softhouse är ett framgångsrikt företag som bjöd in till frukostföreläsning där Johan Lindblom, VD delade med sig av Softhouse framgångsfaktorer.

Samarbeten skapar framgång och tillväxt

Digitri deltar tillsammans med andra verksamhetsledare och samordnare i utvecklingsarbetet med att ta fram ett nytt näringslivsprogram för att stärka näringslivet i Växjö och i regionen. Vi är mycket glada och stolta över att vara en av många goda aktörer i detta arbete. 

 

 

 

 

Du är nyckeln i vårt nätverk

Tillsamman stärker våra verksamheter och vår region.
Låt oss samlas, stora som små, så att vi lättare kan hitta varandra och forma framtiden tillsammans.

Samlingsplats

En mötesplats och landningsplats för företag i utveckling. En möjlighet att växa och utvecklas. Vår ambition är att verksamheter ska kunna ha nytta av att vara en del i klustret, och utvecklas tillsammans.

Inspiration

En utvecklingsarena som stimulerar till nytänkande och utveckling genom inspiration och samarbete. Inspiration till att utveckla sin digitalisering och skapa mervärde för alla inblandade.

Erfarenhetsutbyte

Tillsammans har vi en stor kunskap och mångåriga erfarenheter. I ett kluster kan vi åstadkomma mer tillsammans än på egen hand. Vi lär av varandra, kompetensutvecklas och ser nya produkter och tillväxtmöjligheter.  

 

Nätverkande

Hitta nya kontaktytor och samarbetspartners. Nätverkande skapar sammanhang och relationer. Utvecklar bästa möjliga samspel mellan företagande, utbildning och forskning.

Arbetsgrupper och intresseområden

Digitri – Digitala sektorns egen branschförening kopplar ihop 3 världar: näringslivet, akademien och den offentliga sektorn. Vi vill skapa möjligheter för våra medlemmar att uppleva den digitala världens möjligheter.

Digitri erbjuder ett inspirerande nätverk av inspiration, utbildning och kreativa möten inom digitaliseringens äventyr. Digitaliseringen sprider sig till alla branscher, inte bara IT. Oavsett vilken bransch du tillhör kommer du nuddas av digitaliseringens värld, därför har vi samlat stjärnor som rustar dig för den digitala förändringen.

Digitri har idag sju aktiva arbetsgrupper för intresseområden som man vill arbeta inom i sin digitaliseringsprocess.

Digitala veckan

Digitalt event som visar mångfalden inom IT, ökar förståelse för IT som möjliggörare och bidrar till nya sätt att samverka.

Resor

Arrangerar resor med fokus på utbildning, inspiration och nätverkande samt affärsutveckling.

E-hälsa

Samverkar i hela e-Hälsodomänen genom omvärldsbevakning, kartläggning och kompetensutbyte.

Utbildning

En effektiv utbildningsverksamhet som svarar upp mot arbetslivets kompetensbehov.

Juridik, avtal och immaterialrätt

Förmedla, dela och öka kunskap inom affärsjuridik.

IT-arkitektur

Kompetensnätverk som vidareutvecklar deltagarnas arkitekturkompetenser. 

Säkerhet

Säkerhetsfrågor inom IT-området.

Våra medlemmar

Låt oss inspirera dig

+46 768 58 22 66

Maila till oss

Info@digitri.org

Digitri i korthet

Digitri verkar som ett kluster för samtal, nätverkande och inspiration för att stärka och komplettera den kompetens och drivkraft som finns i regionen. Tillsammans tar vi draghjälp av varandra och våra olika kompetenser som behövs för att möta dagens globalisering och digitalisering. Digitri verkar för att skapa samverkan och tillväxt genom att stimulera och inspirera till nytänkande och utveckling.