2012-11-06

– Ställningstaganden utgör en viktig faktor i den kommunikativa dynamiken. De förmedlar inte bara faktiskt information, utan spelar också en avgörande roll för det sociala samspelet. Detta är ett känt faktum, men det behövs en djupare teoretisk förståelse av ställningstagande som fenomen, säger professor Andreas Kerren, ledare för IG4.

Andreas är ledare för IEC:s intressegrupp IG4 med fokus på Informationsvisualisering.

Smålandsposten 2012-11-06: 15 miljoner till forskning om beteende på internet