2014-02-12

Sigma IT & Management Sweden AB tog hem Stora IT-kompetenspriset 2014 som utlystes och delades ut för första gången 2014.

Juryns motivering

Sigma har visat på ett brett engagemang för kompetensfrågor såväl internt som externt. Internt arbetar man med individuella kompetensutvecklingsplaner och ger medarbetaren utrymme för kompetenshöjning inom relevanta områden. Företaget har en nära samverkan med Linnéuniversitetet och engagerar sig i allt från framtagande av nya utbildningar och kurser, till gästföreläsningar, handledare för examensarbeten och praktik. Sigma medverkar i flera forskningsprojekt som lyfter den generella kompetensnivån i regionen. Ett engagemang finns för de unga IT-förmågorna genom medverkan i CoderDojo.

Sigma vinner Stora IT-kompetenspriset 2014 - priset en utbildningscheck.

Sigma vinner Stora IT-kompetenspriset 2014 – en utbildningscheck.