2015-04-15

Softwerk grundades 2008 av anställda och alumner vid institutionen för datavetenskap på Linnéuniversitetet som ett avknoppningsföretag. Man erbjuder högkvalitativ mjukvaruutveckling, integration och projektledning i Sverige och Europa.

Juryns motivering

Softwerk har visat på ett brett engagemang för kompetensfrågor såväl internt som externt. Internt strävar man efter en god arbetskultur med goda möjligheter för kompetenshöjning inom relevanta områden. Man har till exempel anställt en egen lärare i svenska som undervisar internt och köper böcker som behövs. Företaget har en nära samverkan med Linnéuniversitetet och engagerar sig i allt från framtagande av nya utbildningar och kurser till gästföreläsningar, handledare för examensarbeten och praktik. Softwerk medverkar också i flera forskningsprojekt som bidrar till att lyfta kompetensnivån i regionen.