2011-12-12

2 660 022 kr har beviljats projektet Innovativ IT inom hälsa och dess ledare professor Göran Petersson, ledare för IG 6.

Pengarna ska användas till att utvidga det embryo till plattform som finns inom eHälsoinstitutets befintliga verksamhet för att skapa en mötesplats där företag, offentlighet och universitetet ska utbyta och utveckla idéer. Projektet, som leds av ledaren för IG 6 – Hälsoinformationssystem – professor Göran Petersson, har också offentlig medfinansiering på 3 990 031 kr.

Läs mera här.