Aktuellt

Digitala affärer inspirerar och möjliggör

Flera har hört av sig att januari är en uppstartsmånad. Vi återkommer med nytt datum för denna nätverksträff 

Välkommen till årets första nätverksträff 

Tema: Våra arbetsplatser i en digitaliserad värld 

Vi befinner oss i en tid där digitaliseringen påverkar oss i allt större utsträckning. Med nya kundbeteenden och ökad global konkurrens ställs nya krav för att inte tappa konkurrenskraft.

♦ Vad gör våra lokala aktörer idag för att ligga i framkant?

♦ Vad krävs för att inte halka efter i kampen om kunder och kompetenta medarbetare?

Digitri arbetar aktivt för att samverka och sammanfoga alla parter i en gemensam satsning i att stärka vår region. På årets första nätverksträff får du ta del av hur vi och våra medlemmar arbetar för att stärka kompetensförsörjningen och vår regions rykte. Vi avrundar kvällen med att möta varandra i digitaliserade utmaningar på KnockEmDown, där vi också äter och mår gott.

27 februari • Växjö • Videum Science Park • 11:30-13:30

Den digitala revolutionen

Vi har bara sett slutet på början

”Jag tror det finns en marknad i världen för kanske fem datorer”, sa IBM:s VD Thomas Watson år 1943. Idag tänker vi kanske att digitaliseringen i stort sett är färdig och bara behöver finputsas lite – men i så fall gör vi samma misstag som Watson. Det handlar dock i allt mindre utsträckning om datorer i traditionell bemärkelse, utan om digital ”intelligens” inbyggd i andra saker, inklusive oss själva. Pär, som alltid har intresserat sig för digitala visioner, håller  en inspirationsföreläsning om vår digitala framtid. You ain’t seen nothing yet!

MEDVERKANDE Pär Ström, civilingenjör i teknisk fysik från KTH. Driver företaget Atomer och Bitar med fokus på digitalisering.

ARRANGÖRER Digitri i samarbete med Videum Science Park och Almi

ANMÄLAN senast 24 februari

INBJUDAN pdf

 

Medlemsföretaget Experis

Experis Academy

Experis Academy arbetar för att minska glappet mellan tillgång och efterfrågan på IT-kompetens på dagens arbetsmarknad. I december avslutas en up-skillingutbildning fullstack i Växjö med att 15 konsulter Oraclecertifieras i Java 8. 

Som medlem i Digitri vet ni allt om den digitala transformation som samhället i stort och arbetsmarknaden specifikt står inför. Innovativa lösningar behövs för att möta marknadens efterfrågan på specialiserad IT-kompetens. Experis lösning heter Experis Academy!

På Experis Academy arbetar vi för att minska glappet mellan tillgång och efterfrågan på IT-kompetens på dagens arbetsmarknad, genom up- och re-skillingutbildningar inom t.ex. systemutveckling. Genom beprövande metoder, ett dedikerat in-house-team, kvalitetssäkrade samarbetspartners och kundspecifika lösningar ser vi att vi på ett kostnads- och tidseffektivt sätt, kan hjälpa er med er digitala och tekniska kompetensförsörjning, nu och i framtiden.

Våra utbildningar kan vara såväl kund- som kandidatdrivna. I december avslutar vi en up-skillingutbildning fullstack i Växjö med att 15 konsulter Oraclecertifieras i Java 8. Konsulterna gick inför kursstarten i september igenom en noggrann urvalsprocess, baserad på Experis vetenskapligt förankrade kompetensbaserade rekryteringsmetodik. Genom att utvärdera deras kompetens, lämplighet och förmåga och vilja att lära sig, garanterar vi att konsulterna har vad som krävs för att klara den accelererade studietakten och tillgodoräkna sig kursens innehåll. Av konsulterna som nu är på väg att certifieras, kommer flera efter avslutad kurs bl.a. att påbörja sina nya resor som fullstackutvecklare tillsammans med Combitech och Fortnox!

Vill ni också ta del av möjligheterna som ett samarbete med Experis Academy har att erbjuda? Tveka inte att höra av er och boka ett möte. //Ellen Hedvall, Experis

Klostergatan 6, Växjö. Experis

Tidigare event och aktiviteter

12-13 november 2019

Digitala veckans konferensdagar i Växjö och Kalmar

Hur anpassar vi vår organisation och verksamhet så att den blir konkurrenskraftig i en digitaliserad värld? Huvudtalarna Anna Gullstrand och Tobias Ahlin gav oss flera insikter i att vi måste utmana oss själva i att tänka nya tankar och tillåta oss vara bekväma i att ur de dåliga idéerna kommer de goda idéerna. Att stimulera och bygga i ödmjukhet i våra processer.

Föreläsare och utställare delade frikostigt med sig av sina erfarenheter och produkter som stödjer oss i vår vardag på jobbet. Fredrik Bladås, Artibus pro, ett byggföretag som utför allt från byggservice till alla typer av bygg-entreprenader, inledde med: “Vi är inte speciellt bra på IT, men spika kan vi ju”. Med denna yrkesskicklighet och insikter insåg Fredrik att han behövde IT-stöd för att kunna uppfylla de kvalitetskrav och miljökrav som finns. Men framförallt att hålla sina uppdrags tidsplanering.

På konferensdagarna knöts nya kontakter och många nya insikter och idéer väcktes. En “Lyckad digitalisering sker när olika kompetensområden möts.”

 

 

19 september 2019

Växjö kommuns nya näringslivsprogram

Samarbeten skapar framgång och tillväxt. Digitri deltog tillsammans med andra verksamhetsledare och samordnare i utvecklingsarbetet med att ta fram ett nytt näringslivsprogram för att stärka näringslivet.

Vi är glada över att få vara en del i denna utveckling.

“Great things in business are never done by one person, they’re done by a team of people”. Steve Jobs

10 september 2019

Gemensam aktivitet – Digibrunch

Vi gästades av Oskar Viklund från Combitech som pratade och visade oss in i möjligheterna till additiv tillverkning, 3D-printing för företag.

Ett ämnesområde som engagerade publiken som ställde många intressanta frågor till Oskar. Frågor som berörde design, materialval, kostnader och värdet av flexibiltet.

Oskar gav oss tre värdefulla tips:

♦ Tillgänglighet – förena ingenjör och design

♦ Strategi – börja enkelt

♦ Nätverk – kompetensbehovet växer snabbare än utbudet

Slutsats: VI BEHÖVER SAMARBETA!

4 september 2019

Frukostföreläsning med Softhouse consulting

Vi inspirerades och fick med oss flera insikter av Johan Lindblom, VD i  hur man medverkar till sina kunder och medarbetares framgångar. “Marknaden rör sig blixtsnabb och även stora aktörer slås ut. Vi behöver anpassa oss till nya spelregler. AI och ML ställer nya krav på våra verksamheter.”

Framgång

♥ Lyssna

♥ Anpassa

♥ Respektera individen

♥ Var lyhörd för kreativa lösningar

Do – Learn – Adapt

7 maj 2019

Gemensam aktivitet – Digibrunch

“The futurue is now” – förmedlade Eva Kindlundh Warpin Media på dagens Digibrunch som ordnas av Digitri i samarbete med  Videum Science Park och Almi.

Den nya tekniken sägs vara den största revolutionen i människans historia. Bedömning görs att 65% av våra ungdomar kommer att ha nya arbetsuppgifter som inte finns idag.  Eva gav flera exempel på hur tekniken skapar affärsnytta i våra verksamheter och att vissa branscher har kommit lite längre fram än andra. Här finner vi 3D arkitektur, hälsa & sjukvård, reseindustrin, utbilding, HR och PR & marknadsföring. Eva gjorde oss också uppmärksamma på att Sverige som land  ligger efter andra länder i att dra nytta av dessa tekniker i våra verksamheter.

23 april 2019

Medlemstips

“Robotar är till för människor och inte tvärt om” – Gunnar Bolmsjö,  professor i maskinteknik med inriktning mot industriella produktionssystem.

På dagens forskarlunch förklarade Gunnar, vars forskning fokuseras på den senaste robottekniken för hälsa och industri, att om vi gör det vi är bäst på och mår bra av så kan vi lämna över svåra, enformiga och farliga delar till robotarna.  

Läs mer på : Videum Smarta robotar är framtiden Foto: Videum Science Park – Växjö. 

26 mars 2019

Medlemstips

Grattis! Årets vinnare av Stora IT-kompetenspriset är företagen Infomaker Scandinavia AB från Kalmar och IST Group AB från Växjö.

I år hade juryn svårigheter att utse en vinnare. Efter att de hade gjort sin bedömning gick det inte att skilja Infomaker Scandinavia AB och IST Group AB från varandra. Därför kammade de båda hem Stora IT-kompetenspriset 2019. Priset delades ut i Växjö där Mathilda Wirenstrand från IST mottog priset på plats, medan Nina Månsson och Patrik Granlöv från Infomaker deltog i prisutdelningen via länk och mottog sitt diplom på plats i Kalmar. Varmt grattis! Läs mer: LNU – Stora IT-kompetenspriset 2019

26 mars 2019

Medlemstips

MÖTESPLATS FRAMTIDEN är forumet för dig som är intresserad av att bidra till givande möten mellan utbildning och entreprenörskap. Under 2019 planeras fyra tillfällen med fyra olika teman. Alla i syfte att skapa synergier för regionens bästa. MÖTESPLATS FRAMTIDEN är ett samarbete mellan Videum Science Park och Linnéakademien Forskningsstiftelsen. 

12 mars 2019

Medlemstips

Dagens frukostseminarium i Videum Science Park handlade om praktisk användning av Machine Learning och Artificial Intelligence. Ett ämne som lockade över 100 personer och gav ett härligt frukostmingel med stora möjligheter att knyta nya kontakter. Föreläsare var Erik Wilderoth, Data Scientist och konceptansvarig för Machine Learning på Pdb=Orango. 

 

28 februari 2019

Gemensam aktivitet – Digibrunch

Almi, Videum Science Park och Digitri bjöd in till årets första Digibrunch med temat 5G. Dagens föreläsare Bo-Lennart Jonasson, seniorrådgivare på ÅF, gav 80-talet åhörare en insikt i ökade möjligheter och fördelar med 5G  vid hantering och anpassning av större datamängder. Anpassning av produktion, underhåll och större flexibilitet medför stora kostnadsbesparingar för företag. Bo-Lennart gav ett exempel, att en fabrik i Nanjing hade ett fastlagt schema för underhåll av sina skruvdragare. Genom att placera en sensor på varje skruvdragare fick man en direkt status över vilka som behövde service. Genom denna åtgärd halverade man sitt underhåll eftersom man kunde koncentrera sig på att utföra underhåll på de verktyg som verkligen användes och de som inte var i behov av underhåll. På bilden ser vi Bo-Lennart Jonasson till höger, tillsammans med Jimmy Estenberg Strålsäkerhetsmyndigheten och Linus Trulsson Ionit AB. 

 

13 februari 2019

Medlemstips

”Miljonfest på HRM”

En milstolpe i HRMs historia firades i veckan med kunder, partners och medarbetare. Mer än 1 000 000 löner skapades genom HRM systemet sammanlagt under 2018. Lite drygt 100 personer fanns på plats och delade glädjen med oss i våra fina lokaler. // Christian Myhrberg – VD

HRM Software

5 februari 2019 

Medlemstips

Almi bjöd in till inspirerande besök hos Södra för att lyssna till deras digitaliseringsresa. Hur digitaliserar man en koncern där råvaran tar 70 år att bli redo?  Almi Företagspartner Kronoberg

Bild – FB Almi. Se länk

 

11 december 2018

Medlemstips

Tillväxt genom digitalisering – Utmaning eller möjlighet?

Företagskväll hos Zenta där Bennie Forss – VD, och Aida Begovic – Kommunikationschef, gav oss insikt i hur varje företag kan och bör dra nytta av digitaliseringen oavsett vilken bransch vi tillhör. Att vända digitaliseringens utmaningar till fördelar. Representanter från näringslivet i regionen fick ta del av några av Zentas uppmärksammade uppdrag. Ett gott exempel är deras arbete med WST Vattenskärning i Vislanda. Zenta – Curios heart – Digital mind