2017-03-03

Med den nya e-hälsomyndigheten i Kalmar och RUVeS-projektet som arbetar för en fungerande regional e-hälsomarknad öppnar sig stora möjligheter för Linnéregionens företag. Välkommen på en workshop i Kalmar om hur regionens företag kan dra nytta av den nya e-hälsomarknaden.

Hur skapar man bättre förutsättningar för små och medelstora företag i upphandlingsprocessen? Hur kan upphandlingsenheterna på bästa sätt agera möjliggörare för en konkurrenskraftig e-hälsomarknad?

Det är frågor som kommer att lyftas på en workshop arrangerad av eHälsoinstitutet med syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för en regional e-hälsomarknad där matchningar av digitala lösningar och behov sker i ett samspel mellan regionens små och medelstora företag samt vård, omsorg och invånare.

Workshopen är öppen för alla men vänder sig särskilt till små och medelstora företag med erfarenhet och/eller intresse för e-hälsomarknaden och parter inom offentlig sektor som jobbar i upphandlingsprocessen, från kravställning till inköp.

Lars Hornborg, projektledare för IEC.

Lars Hornborg, projektledare för IEC.

När: 21 mars kl. 13:00 – 17:00

Var: eHälsoinstitutet lokal Flundran, Bredbandet 1, Varvsholmen, Kalmar

Anmälan: senast den 16 mars till sandra.hedberg@lnu.se

Workshopledare: Lars Hornborg

Mer info

RUVeS

eHälsoinstitutet

Hämta inbjudan som PDF