2017-08-22

I en intervju med Visma Spcs vd Daniel de Sousa belyser Radio P4 Kronoberg IT-företagens extrema efterfrågan på IT-kompetens i länet och befarar att många av jobben riskerar att hamna utomlands.

Enligt Växjö kommun handlar det om flera hundra jobb där företagen inte hittar folk med rätt kompetens just nu och Daniel de Sousa är oroad över bristen på IT-kompetens i Växjö.

– Vi har utmaningar i Växjö och på andra orter i Sverige så en del av vår verksamhet är idag förlagt till Östeuropa och Baltikum, säger Daniel de Sousa till P4 Kronoberg.

Lars Hornborg, projektledare för IEC, intervjuades också av P4 Kronoberg i samma ämne och bekräftar bilden.

Lars Hornborg, projektledare och föredragande i styrgruppen

Lars Hornborg, projektledare IEC.

– Utvecklingen är fantastisk bland IT-företagen i alla avseenden utom ett – det finns inte tillräckligt med kompetent personal. Därför tvingas många företag lägga ut IT-arbeten där kompetensen finns, ofta utomlands, säger Lars Hornborg.

Lösningen är medvetenhet och uppmärksamhet

– Det är även problematiskt att IT-företagen inte märks tillräckligt mycket för att lyckas dra till sig IT-kunnigt folk utifrån som vill komma hit och jobba. Och det räcker inte med att Linnéuniversitetet utbildar en mängd IT-kunniga då det råder störst brist på erfaren personal som kan leda och hjälpa nytillkommen och nyutbildad IT-kompetens utan egen erfarenhet, tillägger Lars Hornborg.

Lösningen ser Lars Hornborg snarare i att fortsätta arbetet med att uppmärksamma och lyfta regionen och dess IT-företag som en attraktiv region där man kan erbjuda en superspännande arbetsmarknad.

 

Hör/läs hela intervjun med Daniel De Sousa här

Intervjun med Lars Hornborg sändes på Morgon i P4 Kronoberg den 22 augusti kl 06:43 och kan höras här 44 minuter in i programmet