2017-10-30

Den 1 december är det dags för årets Big Data-konferens. Det blir Linnéuniversitetets tredje i ordningen. Värd för konferensen blir Linnéuniversitetets center för Data Intensive Sciences and Applications – DISA.

When a Few Data Points are Not Enough: On the Emergence of Analytics in Culture Research, är rubriken på Kristoffer Laigaard Nielbos föreläsning på Big Data-konferensen.

Kristoffer Laigaard Nielbo talar på Big Data-konferensen.

På talarlistan hittar vi bland andra Kristoffer Laigaard Nielbo, datakuben, University of Southern Denmark, som kommer att prata om när några få datapunkter inte är tillräckligt.

Dessutom kommer Andreas Kerren, professor i datavetenskap vid Linnéuniversitetet, att berätta om vilka initiala landvinningar som gjorts på DISA.

Håkan Grahn, professor i datavetenskap vid Blekinge Institute of Technology Data, kommer att tala om att skapa en forskningsmiljö för datavetenskap.

När: fredag 1 december kl 09:30 – 16:15

Var: IKEA-salen, N-huset, Linnéuniversitetet i Växjö

Anmälan: Här på denna länk. Deltagande i konferensen är kostnadsfritt, men den som anmäler sig och inte närvarar kommer att faktureras en avgift motsvarande den mat som ingår.

Mer information: Linnéuniversitetet om Big Data-konferensen

Frågor angående konferensen besvaras av Diana Unander Nordle, Linnaeus University.