2016-04-29

Ola Petersson och Arianit Kurti forskar i näringslivsanpassad vidareutveckling vid Linnéuniversitetet.

Ola Petersson och Arianit Kurti, båda universitetslektorer på Linnéuniversitetets institution för datavetenskap, forskar i näringslivsanpassad vidareutveckling.

Forskning behöver inte handla om att utveckla nya teorier eller upptäcka nya ämnen. Det kan även röra sig om att ta fram nya modeller, som att knyta samman högre utbildningar med näringslivets behov.

– I vårt fall handlar det om att utbilda rätt personer på högsta nivå – att bidra till att näringslivet får tillgång till relevant och framförallt rätt nivå på den kompetens de efterfrågar, förklarar Arianit Kurti som är universitetslektor på Linnéuniversitetets institution för datavetenskap.

I lagom stora delar

I vanliga fall kräver kurserna längre insatser, ofta 200 timmar eller mer, och att en större andel av tiden är gemensam. Sådana kurser är förstås svårare att gå för de som är anställda och det är just det som är forskningsdelen i det hela – att ta fram nya kursformer som är bättre anpassade efter näringslivets förutsättningar och behov.

– Kurserna Agile for Business på 3 poäng och Agile in Practice på 4,5 poäng som vi tog fram redan i projektets första fas tillsammans med näringslivet är två exempel. De är kortare och mer ämnesspecifika. Av de totalt 80 timmar som utgör Agile for Business är det bara 10 timmar som görs på plats, berättar Arianit Kurti.

När dessa gemensamma timmar ska genomföras är också något som bestäms tillsammans med deltagarna. Resten av tiden är sedan upp till var och en.

Oberoende av tid och rum

– Vi höll en kurs där åtta programutvecklare från olika företag samlades och jobbade tillsammans enbart utanför kontorstid. De kunde dessutom genomföra det hela på distans med valfria samarbetsverktyg, tillägger Arianit Kurti.

Men det är inte bara omfång och flexibilitet som näringslivsanpassats. Även kursernas innehåll och utformning har skräddarsytts för att vara relevant både i dag och i morgon.

Arianit Kurti är lektor och universitetslektor på Linnéuniversitetets institution för datavetenskap.

Arianit Kurti är universitetslektor på Linnéuniversitetets institution för datavetenskap.

– Syftet är att föra samman forskarexpertis, utbildningserfarenhet och experter från näringslivet och få dem att tillsammans utforma mer avancerade kurser på högre nivåer på ett mer flexibelt sätt, förklarar Arianit Kurti.

Stort behov av specifik IT-kompetens

Just detta är ett stort problem i dag, framförallt inom IT-industrin, där behov och förutsättningar ofta förändras i rask takt. Universiteten gör vad de kan för att utbilda kvalificerade studenter men lyckas ändå inte fylla IT-branschens stora behov av kompetenta medarbetare.

– För studenter och yrkesverksamma som vill vidareutvecklas inom ett område finns det egentligen inget bra sätt. Det är den luckan vi försöker fylla med dessa skräddarsydda universitetsutbildningar, berättar Ola Petersson som är universitetslektor på Linnéuniversitetets institution för datavetenskap.

IEC:s medlemsföretag har varit viktiga

– För oss som forskare har IEC varit till stor hjälp genom att tillhandahålla en infrastruktur som vi hade haft svårt att nå annars. I arbetet med att utveckla dessa kurser har IEC:s nätverk och medlemsföretag varit mycket värdefulla. IEC har också varit en resurs i vår ansökan om medel som gett Linnéuniversitetet fördelar, mycket tack vare IEC:s kluster av företag och organisationer som arbetar tillsammans för en större helhet, tillägger Arianit Kurti.

Ola Petersson är universitetslektor på Linnéuniversitetets institution för datavetenskap.

Ola Petersson är universitetslektor på Linnéuniversitetets institution för datavetenskap.

Kan användas i reguljära program

23 studenter har redan provat på att utbildas på detta sätt. Under de kommande fyra åren kommer både antalet kurser och studenter att utökas.

– Tanken är inte bara att specialutbilda ett visst urval experter från näringsliv inom vissa områden. Om den här modellen håller vad den lovar kommer vi även använda dessa lärdomar i universitetets reguljära program, tillägger Ola Petersson.

Uppmärksammad satsning

De utbildningsmodeller som utvecklats i projektet har även uppmärksammats utanför Linnéregionen.

Se även: Beviljade medel för skräddarsydda utbildningar inom IT

Se mer om: Arianit Kurti, Ola Petersson och projektet.