2012-12-14

“Universitetet måste bli mer utåtriktade!”
“Dom fattar inte hur det är här ute i verkligheten!”
“Det är ju hopplöst att hitta någon som är intresserad på riktigt av att lyssna på våra behov!”

Sant eller falskt? Nu eller då? Fördomar eller verklighet?

Som koordinator för IEC-projektet möter jag kontinuerligt både forskare och näringslivsfolk. Vårt fokus är att utveckla nyttig samverkan inom forskning och kompetensutveckling. Och dom där inledande påståendena stämmer inte för mig – inte längre.

Sist jag hade denna typ av roll var för ca 10 år sedan. Det var annorlunda då. Fortfarande fanns starka inslag av en gammal akademisk kultur där många forskare rynkade på näsan åt att behöva möta och bemöta företagens idéer och behov. En liten men växande skara forskare förstod redan då värdet av att samverka – glädjen det gav att få “riktiga” problem att lösa, möjligheter till kommersialisering, och inte minst hur nödvändig denna samverkan är för att lyckas med projektansökningar. Men de var som sagt i minoritet.

Idag är läget helt annorlunda, åtminstone hos IT-forskarna – övriga forskargrupper kan jag inte uttala mig om. De forskare jag möter hos Linnéuniversitetet är undantagslöst både intresserade och entusiastiska inför möjligheten att hitta fler partners i näringslivs- och myndighetssverige.

De VILL nå ut bättre, de VILL bli nådda, de VILL skapa nytta.

Samtidigt är det viktigt att förstå att ingen forskare sitter och rullar tummarna i väntan på att någon ska höra av sig. Alla har mycket att göra, fulla dagar, inga 40-timmarsveckor inom synhåll. En professor är i mångt och mycket att likställa med en VD för ett företag – med en medarbetargrupp som ska utvecklas och hållas sysselsatta, strategiskt utvecklingsarbete, finansiering, administration med mera som ska hanteras utöver själva forskandet. Med detta som utgångspunkt kan det var värt att ställa sig frågan om vem som är tillgängligast – företags-VD:n eller professorn?

Så här kommer utmaningen: Ta steget! Nästa gång du faller in i gamla tankespår av det slag som jag inledde med, se om du lyckas fånga dig själv och istället tänka tvärtom:

“Universitetet är utåtriktade!”
“Dom fattar, och vill fatta ännu bättre, hur det är där ute i verkligheten!”
“Det är enkelt att hitta någon som är intresserad på riktigt – kontakta IEC!”

Varför inte ta en direktkontakt med dem, antingen via mejl eller genom att ringa universitetets växel 0772-28 80 00 så kopplar de dig till den du vill ha kontakt med?

Du är förstås också välkommen att kontakta mig på lars.hornborg@lnu.se så kan jag bistå med att hitta rätt.

Varma hälsningar,

IT-forskarna vid Linnéuniversitetet via
Lars Hornborg, koordinator, IEC