Vill du komma i kontakt med framtidens utvecklare redan nu? Här är vi, uppe från vänster: Alexander Spottka, John Herrlin, Rasmus Sjöström, Peter Danielsson och i nedre raden: Malte Dammann, Vahida Ahmic, Austin Ponten, Abdirauf Ahmed och Otto Bergman.

2016-10-17

John Herrlin läser Nätverkssäkerhet på Linnéuniversitetet och är ordförande i föreningen Kodkollektivet.

John Herrlin läser Nätverkssäkerhet på Linnéuniversitetet och är ordförande i föreningen Kodkollektivet.

I Kodkollektivet växer framtidens utvecklare fram. Kanske är det dessa som kommer att vara de som driver fram nya idéer och tankar även inom din verksamhet?

– Vi är en grupp studenter som brinner för IT i allmänhet och programmering, design och system i synnerhet. Det började som en intressegrupp, men efter att ha finslipat och skaffat oss erfarenheter har vi nu startat Kodkollektivet som en studentförening, berättar John Herrlin som är ordförande i föreningen.

En social plattform och mötesplats

Med bildandet av Kodkollektivet skiftades även fokus från projektarbeten och kodträffar till att mer bli en social plattform och mötesplats där studenter och näringsliv får möjlighet att komma i kontakt med varandra.

Detta sker genom aktiviteter som temakvällar, hackathons, workshops, studiebesök och gästföreläsningar.

Arbetsgivare, kom och träffa framtiden

Vahida Ahmic läser Enterprising & Business Development på Linnéuniversitetet och är ekonomiansvarig på Kodkollektivet.

Vahida Ahmic läser Enterprising & Business Development på Linnéuniversitetet och är ekonomiansvarig på Kodkollektivet.

– Vi ser gärna att ni som arbetsgivare kommer med idéer på events, föreläsningar eller studiebesök, vi är öppna för det mesta. Via Kodkollektivet kan du som företagare eller arbetsgivare träffa IT-studenter på ett prestigelöst och roligt sätt och få en inblick i vad vi har att erbjuda, tillägger Vahida Ahmic som är ekonomiansvarig på Kodkollektivet.

Se mer på Kodkollektivet