2017-11-01

IEC-projektet närmar sig nu sitt slut och lämnar efter sig ett flertal uppfyllda mål som kommer att leva vidare på egna meriter. Välkommen på digibrunch och ta del av flera lyckade exempel.

IEC:s projektledare Lars Hornborg inleder med att lyfta fram resultaten av projektet som avslutas i samband med årsskiftet. Därefter får du ta del av ett antal intressanta och spännande utvecklingsprojekt och vad det faktiskt resulterat i:

  • Linda Sharp från Maskinteknik i Oskarshamn berättar om det arbete som hennes företag har gjort tillsammans med forskaren Jeff Winters från Linéuniversitetet. När forskare och företag kan samverka i mindre och mer avgränsade projekt kan det slå gnistor.
  • Narges Khakpour berättar om PROSSES-projektet, som tar fram tekniker och verktyg för att skapa ett skyddslager för datasystem mot attacker från internet, och hur det växt fram med hjälp av såddaktivitet.
  • Welf Löwe, Linneunversitetet och Danny Dressler, Aimo AB presenterar och demonstrerar sitt arbete med att ta fram en metod att skanna människors rörelser för att förutspå risker för skador på muskler och skelett.

När: tisdag 12 december kl 11:30 – 13:00

Var: Hus Echo Videum Science Park, Framtidsvägen 18, Växjö

Anmälan: Senast 10 december på videum.se/biljettkiosken

Fotnot: Digibrunchen är en mötesplats för digitala sektorn och ordnas av IEC i samarbete med Videum Science Park, Linnéuniversitetet, Växjö kommun, Region Kronoberg, Kalmar kommun och Regionförbundet Kalmar med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden.