2017-04-18

Darek Haftor är professor i informatik vid Linnéuniversitetet samt forskningsledare vid ”Gunilla Bradley Centre for Digital Business” (lnu.se/en/gbc). Han är specialiserad på hur användningen av digitala teknologier kan ge upphov till ekonomiskt värdeskapande.

Vissa företag som exempelvis Tesla, Spotify och Facebook lyckas skapa enorma ekonomiska värden utifrån dess användning av digitala teknologier. Andra företag misslyckas. Hemligheten bakom de framgångsrika verksamheterna är vad Darek Haftor, professor i informatik, kommer att berätta om.

Forskningen visar att det inte är den digitala teknologin i sig som avgör utan hur den används, eftersom den finnes att tillgå för alla på den öppna marknaden.

För att lyckas måste användningen av digitala teknologier aktivera vissa specifika verksamhetsmekanismer för att ge upphov till ekonomiskt värdeskapande.

Föredraget kommer att specificera dessa värdeskapande mekanismer samt exemplifiera dem med verkliga företag. Efter presentationen kan valfria företag diskuteras med avseende på dess aktuella och potentiella användning av digital teknologier.

När: torsdag den 4 maj kl 11:30 – 13:00

Var: Hus Echo, Videum Science Park, Framtidsvägen 18, Växjö

Anmälan: här senast 2 maj