2012-08-29

Välkommen till höstens första nätverksträff den 26/9 11:30-14:00 i Växjö, med föredrag, nätverkande och mingel!

Ola Petersson flyttade från Sverige till New York City 1993. Efter 2 år som forskare på Columbia University lämnade han akademin och inledde en karriär i New Yorks Internet-industri. Han jobbade på ett antal start-ups, startade sitt eget företag, och hamnade slutligen på Google innan han återvände till Sverige 2009.