2016-05-31

Arbetet med Big Data har väckt ett stort intresse både internt på Linnéuniversitetet och ute bland företag och organisationer i Kronobergs län. De olika parterna känner i dagsläget inte varandra och saknar kunskap om varandras intressen och kompetenser.

Linnéuniversitetet har därför sökt och beviljats medel från Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Tunga fordon, Teknikcentrum Kronoberg (TEC) och Linnéuniversitetet – Kommittén för samhällelig drivkraft och Fakulteten för konst och humaniora.

Styrgrupp för skapandet av konsortiet:

  • Anna Karlsson – Växjö kommun (ordförande)
  • Kirsi Jarnerö – Smart Housing Småland
  • Louise Östlund – Kalmar Science Park
  • Magnus Mörstam – Tunga fordon
  • Fredrik Alsérin – Sigma
  • Giangiacomo Bravo – Linnéuniversitetet
  • Mikko Laitinen – Linnéuniversitetet
  • Göran Petersson – Linnéuniversitetet
  • Welf Löwe – Linnéuniversitetet