Evenemang

Samverkan, kunskapsutbyte och innovation

Med våra evenemang vill vi skapa och stärka relationer och kommunikation mellan våra medlemmar. 

Att ge varandra möjlighet till nya samarbeten och möten.

 

Digitala veckan

Digitala veckan är årets största digitala event och presenteras av Digitri i samarbete med flertalet lokala samarbetspartners

I år erbjuder vi en digital festival där du enkelt kan följa våra event direkt från vår webbsida. Digitala veckan

Digitala veckan återkommer varje år i slutet av året. 

 

Stora IT-kompetenspriset

Stora IT-kompetenspriset delas ut till det företag eller den organisation som utmärkt sig inom utbildning och kompetensutveckling på ett positivt sätt. Syftet med priset är att utse en arbetsgivare som arbetat strategiskt och engagerat med kompetensutveckling av egen personal och samverkat med utbildningsanordnare/studerande kopplat till IT-relaterade utbildningar för att säkra den framtida kompetensförsörjningen på ett föredömligt sätt. 

Det är utbildningsanordnare i Kalmar och Kronobergs län på gymnasie-, yrkeshögskole- och universitetsnivå som utgör grunden för nomineringsprocessen och ansvarar för att förse arbetsgruppen med ett material för nomineringarna.

Karriärdagen Teknik

Karriärdagen Teknik är en dag där Linnéregionens IT-företag och andra verksamheter inom den digitala sektorn möter IT-studenter från universitet och yrkeshögskolor i regionen.

Tanken med dagen är dels att knyta kontakter, men också att förmedla exjobb, praktikplatser och jobb.

Karriärdagen Teknik LNU

Hur fungerar medlemskap?

Ökade kontakter och kunskaper leder till nya samarbeten och utbyten som utvecklas till framgångar. Därför vill vi samla er, stora som små, i vårt nätverk så att vi tillsammans utvecklar varandra, formar framtiden och skapar tillväxt.