Evenemang

Samverkan, kunskapsutbyte och innovation

Med våra evenemang vill vi skapa och stärka relationer och kommunikation mellan våra medlemmar. 

Att ge varandra möjlighet till nya samarbeten och möten.

 

Digitala veckan

Digitala veckan är Linnéregionens största digitala event och genomförs av Videum Science Park i Växjö, i samarbete med Kalmarsund Promotion i Kalmar. I år kommer den att genomföras på Videum Science Park. Programmet visar mångfalden inom IT i vår region och bidrar till nya sätt att samverka och öka förståelsen för IT som möjliggörare. Arrangörer är Föreningen Digitri, Växjö kommun och Videum Science Park. Digitala veckan återkommer varje år i slutet av året. Mer information kommer.

Se gärna och inspireras av år 2018 program

Stora IT-kompetenspriset

Stora IT-kompetenspriset delas ut till det företag eller den organisation som utmärkt sig inom utbildning och kompetensutveckling på ett positivt sätt. Syftet med priset är att utse en arbetsgivare som arbetat strategiskt och engagerat med kompetensutveckling av egen personal och samverkat med utbildningsanordnare/studerande kopplat till IT-relaterade utbildningar för att säkra den framtida kompetensförsörjningen på ett föredömligt sätt. 

Det är utbildningsanordnare i Kalmar och Kronobergs län på gymnasie-, yrkeshögskole- och universitetsnivå som utgör grunden för nomineringsprocessen och ansvarar för att förse arbetsgruppen med ett material för nomineringarna.

Stora IT-kompetensdagen

Stora IT-kompetensdagen är en dag där Linnéregionens IT-företag och andra verksamheter inom den digitala sektorn möter IT-studenter från universitet och yrkeshögskolor i regionen.

Tanken med dagen är dels att knyta kontakter, men också att förmedla exjobb, praktikplatser och jobb.