Foto: Vinnova

2017-01-19

Företag med upp till 250 anställda kan få en check värd 100 000 kronor för att pröva en god idé som annars inte skulle vidareutvecklas. På Almi Företagspartner får du veta mer om innovationscheckarna.

Onsdagen den 25 januari har Almi en informationsträff om att skapa lönsamhet med immateriella tillgångar där Jonas Holmqvist från Patent och Registreringsverket guidar oss inom området immaterialrätt med fokus på strategier och affärsmässighet.

På träffen kommer Almi även informera om Vinnovas innovationscheckar och vi kommer även att få möta några företag i regionen som berättar om de möjligheter som checkarna skapat för dem i olika innovativa projekt men även i upprättandet av immateriella strategier.

När: onsdag den 25 januari kl 08:00–12:00
Var: Almi på Kungsgatan 10, Växjö
Anmälan: Senast den 23 januari 2017 här:

Mer om:
Almi Företagspartner
Vinnova om innovationscheckar

Tidigare skrivet om Vinnovas innovationscheckar:

Nu kan regionens företag söka utvecklingsmedel