2017-01-10

Den 3 februari är du välkommen att möta framtidens webbprogrammerare i Kalmar. Då samlas nämligen de IT-studenter som läser sista året vid Linnéuniversitetets IT-inriktade utbildningar för att söka projekt och utvecklingsidéer till sina examensarbeten.

Under träffen, som arrangeras av Kalmar Science Park och Linnéuniversitetet, möter du de studenter som läser till Webbprogrammerare. Nytt för i år är att även studenter från övriga IT-relaterade utbildningar i Kalmar och Växjö bjudit in. Det vill säga studenter som läser utbildningar inom datavetenskap, informatik och medieteknik och som söker examensarbete och projekt.

Få hjälp med att lösa problem på ett vetenskapligt sätt

Studenternas examensarbete går ut på att lösa problem med vetenskapliga angreppssätt, det vill säga att läsa in sig på området, välja ut en lämplig metod för problemet och kunna argumentera för vald metod samt att utvärdera arbetet kritiskt.

För företagets del innebär detta att ni kan få hjälp med att lösa problem inom allt från tyngre programmering och utveckling eller sociala medier och webbteknologier till analyser av informationsflöden etc.

Så går det till

Deltagande företag får presentera sina projekt- eller utvecklingsidéer för studenterna på 5–10 minuter. Efter företagspresentationerna är det mingel och möjlighet att knyta kontakt. Ett tiotal företag får möjlighet att pitcha sina idéer och vi räknar med mellan 25 och 40 studenter. Ett tips är att presentera på engelska då det finns en stor andel internationella studenter.

Så varmt välkommen att presentera ditt företags projekt- och utvecklingsidéer som förslag till examensarbete den 3 februari. Men dröj inte för länge, din anmälan behövs senast den 12 januari.

Aktiviteten riktar sig i första hand till anslutna företag till Kalmar Science Park och IEC. I mån av plats finns också möjlighet för andra företag.

När: fredag den 3 februari 2017 kl 9:45 – 13:00 (inkluderar även en lunch)

Var: Bredbandet 1, Kalmar Science Park, Konferensrum Flundran

Anmälan: Senast 12 januari till mats.olsson@kalmarsciencepark.se.

Skriv några rader om ert förslag till uppsats i samband med anmälan med hjälp av denna mall 

Mer information

IT-utbildningar i Linnéregionen

Examens och projektarbeten

Jesper Andersson presenterar de IT-relaterade utbildningarna vid Linnéuniversitetet:

Johan Hagelbäck förklarar vad examensjobb innebär och hur man lyckas bäst: