2017-04-11

Bristen på utbildat folk som kan det företagen efterfrågar är ett stort problem för svenskt näringsliv. Enligt en undersökning som Sveriges ingenjörsförbund genomfört, är det inte civilingenjörer som saknas i första hand, utan gymnasieingenjörer och högskoleingenjörer.

På Teknikum i Växjö ser det lite annorlunda ut. Där får 60 procent av eleverna från de yrkesförberedande teknikprogrammen jobb direkt efter skolan medan de flesta som går ut de studieförberedande programmen går vidare till högre studier.

Nytt gymnasieingenjörsprogram

Daniel Lundberg undervisar i systemutveckling på det studieförberedande teknikprogrammet.

Daniel Lundberg undervisar i systemutveckling på det studieförberedande teknikprogrammet.

– Man blir inte gymnasieingenjör på tre år, men det finns numera ett fjärde år som leder till precis det – gymnasieingenjör – med just de yrkesförberedande kompetenser som saknas i de studieförberedande programmen, tipsar Daniel Lundberg som undervisar i systemutveckling på det studieförberedande teknikprogrammet och håller i det fjärde året för teknikeleverna på Teknikum.

Fjärde året är egentligen en gammal utbildningsform, men som nu stöpts om till en ny och bättre anpassad etapp. Tanken är nämligen att eleverna ska vara redo att arbeta direkt efter utbildningen.

I Teknikums fall fann utbildningsrådet att det var störst behov av programvaruutvecklare. På andra orter finns det även andra inriktningar för fjärde året som till exempel nätverksadministratörer.

De blir juniora utvecklare

Det fjärde året på Teknikum.IT är inriktat på programutveckling och kräver att man läst programmering tidigare för att komma in.

Teknikums fjärde år är inriktat på programutveckling. Därför jobbar de mycket med programutveckling i projektform.

För att komma in krävs därför att de har läst programmering tidigare, och att de har en examen från teknikprogrammet för att få gå vårt fjärde år.

– Under det fjärde året ägnas cirka 20 timmar i veckan åt utveckling och egna projekt. Det fjärde året går mycket ut på att lära sig att arbeta i projekt och tillsammans med andra.

I det fjärde året finns även en praktikdel där studenterna ska få större insikter i verkligheten ute på företagen. Tanken är att TE4:a-eleverna ska kunna jobba som juniora programmerare och utvecklare direkt efter utbildningen.

Fjärde året ger en genväg till arbete

Efter tolv år i skolbänken känner betydligt fler ungdomar än det finns jobb till, att de hellre skulle vilja testa på yrkeslivet än att gå direkt till en ny, flerårig högskole- eller universitetsutbildning.

– Även de som väljer att läsa vidare efter år 4 har stor nytta av utbildningen och får ett försprång jämfört med de flesta andra. Merparten av de som går fjärde året vet vad de vill och har redan goda kunskaper som lämpar sig utmärkt för en civilingenjörsutbildning. Det kostar dessutom ingenting att gå år 4 och då ingår även böcker, mat och till viss del även resor.

Företagens fördelar med fjärdeklassare

I det fjärde året ingår elva veckors praktik. Då får både elever och företag möjlighet att känna på och utvärdera varandra utan vidare förpliktelser. Det är också en morot för eleverna att visa vad de går för.

– Så för företagens del handlar det knappast om att köpa grisen i säcken. Fjärdeårseleverna är i 20-årsåldern och vuxna nog att ta ansvar. Samtidigt är de fortfarande formbara och läraktiga – både för ny kunskap och företagets rutiner och kultur.

Fånga dem innan de försvinner

– Vi ser det som att våra TE4-elever är de finaste juvelerna vi har, redo att användas och med ett genuint eget intresse inom området. Det handlar ju om programutvecklare som företag kan få utvärdera gratis i elva veckor, testa som sommarjobbare och sedan anställa om de vill.

– Så se till att ta chansen! Detta är de duktigaste eleverna som gärna söker sig bort från regionen till andra mer intressanta arbetsgivare eller vidare studier om de inte fångas upp i tid, tipsar Daniel Lundberg.

 

Läs mer

Så får Fortnox nytta av APL-elevernas arbeten
Hitta sommarjobbare med APL
IT-kompetensen du söker kan finnas närmare än du tror

Satsning på att öka kunskapen om IT-relaterade gymnasieutbildningar
Brons till elev från Teknikum i Yrkes SM
IT-utbildningar i Linnéregionen

Fotnot: Det här är fjärde delen i en serie om IT-kompetens från gymnasieskolan som kommer att publiceras under våren 2017.