2017-05-29

Välkommen på en lite annorlunda forskarlunch där Linnéuniversitetet presenterar sina pågående EU-projekt med möjlighet att knyta kontakter och hitta kunskap och framtida utvecklingsmöjligheter. 

Klicka för att hämta inbjudan som PDF.

Under forskarlunchen kommer du att få möta företrädare för och lära mer om såväl IEC som Lidlab (Linnaeus Innovation Design Lab), RUVeS (Regional Utveckling inom Välfärdsteknologi och ehälso- tjänster i Samverkan) och LTC (Linnaeus Technical Centre).

Fyra olika projekt som alla verkar för att stärka och synliggöra olika branscher och inriktningar i Linnéregionen genom samspel och samverkan inom och mellan näringsliv, akademi och samhälle. Linnéuniversitetets koordinator i Bryssel är också på plats och kan hjälpa till med kontakter och svara på EU-frågor.

När: måndag 19 juni kl 11:00 – 13:00

Var: Echo i Videum Science Park, Framtidsvägen 18, Växjö

Pris: Kostnadsfritt. Videum bjuder på lunchen. Antalet platser är dock begränsat, därför faktureras utebliven anmäld deltagare med 200 kr.

Anmälan: senast 15 juni här

Mer info: Videum Science Park

Fotnot: Forskarluncher är ett samarbete mellan Videum Science Park och Linnéuniversitetet. Forskare, lärare och företagen i Videum Science Park samt övriga intresserade bjuds in till gemensam lunch och aktuella forskningsföredrag. Forskarlunchen ordnas av Videum Science Park och Linnéuniversitetet med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.