2013-02-11

Nu är första utvärderingsomgången slutförd och rapporterad. Nedanstående information kommer från våra utvärderare Hans Lundberg och Sven Westhoff.

Sammanfattning

Resultatet av vår första utvärdering visar att IECs uppstartsfas i stort sett varit framgångsrik, främst p.g.a. att

a) samtliga kommunikativa aspekter av IEC fungerar utmärkt (vilket är helt centralt i uppstartsfasen då ”mjuka kärnvärden” som t ex acceptans, legitimitet, kännedom och attraktion i mångt är avhängigt excellenta kommunikativa plattformar och utmärkt kommunikativ praktik) samt

b) de centrala innehållsliga komponenterna (främst samverkansbehovet, stärkt konkurrenskraft, rekryteringsbehovet, IG:na som central mekanism för att uppnå detta) börjar ta form på ett produktivt vis. Dock är inte en fortsatt framgångsrik utveckling given; de försiktigt positiva tongångarna kring de centrala innehållsliga komponenterna visar att IEC är igång på ett bra vis och till del också har börjat leverera så smått men också att nästa fas för IEC i stort kan sammanfattas som ”upp till bevis” – på riktigt. Vi avslutar därför vår rapport med att formulera och diskutera det vi uppfattar som de tre viktigaste utmaningarna för IEC i dagsläget:

·       Hur ska intressegrupperna (IG) styras mot excellens?

·       Vilken projektlogik ska styra IEC?

·       Hur ska de hitintills skilda synsätten på begreppet ’nytta’ (och därmed i förlängningen skilda synsätt på vad ett kluster är, gör och är bra för) mellan främjaraktörerna (akademi, offentliga aktörer) och medlemsföretagen hanteras?

Lars Hornborg
Coordinator, IEC