Pressmeddelande 2016-04-29

Vinnarna av Stora IT-kompetenspriset 2016 är Fortnox. Priset togs emot vid en ceremoni på Videum Science Park Echo i Växjö av Fortnox utvecklingschef Jesper Svensson och HR-chef Sara Nylén.

Vinnarna av Stora IT-kompetenspriset 2016 är Fortnox. Priset togs emot vid en ceremoni på Videum Science Park Echo i Växjö av Fortnox utvecklingschef Jesper Svensson och HR-chef Sara Nylén.

Stora IT-kompetenspriset 2016 tilldelas Fortnox som visat på ett genuint intresse och ansvarstagande för kompetensfrågor såväl internt som externt.

– Syftet med priset är att utse en arbetsgivare som arbetat strategiskt och engagerat med kompetensutveckling av egen personal och samverkat med utbildningsanordnare/studerande kopplat till IT-relaterade utbildningar för att säkra den framtida kompetensförsörjningen på ett föredömligt sätt, förklarar Diana Unander Nordle som är projektledare för forskning och utbildning på IEC.

Därför vann Fortnox

Enligt juryns motivering har Fortnox varit föredömligt ansvarstagande i kompetensfrågor och samverkat med utbildningsanordnare på alla nivåer från grundskolan till universitetet. Detta, kombinerat med ett lika föredömligt kompetensutvecklingsarbete internt med den egna personalen var det som fällde avgörandet till Fortnox fördel.

– Det är en ära att både bli nominerad, och dessutom vinna stora IT-kompetenspriset! Att göra det i konkurrens mot andra framgångsrika, duktiga bolag i regionen gör det ännu roligare, säger Sara Nylén som är HR-chef på Fortnox och deltog vid prisceremonin på Videum Science Park Echo i Växjö.

Sara Arildsson, vd för Fortnox.

Sara Arildsson, vd för Fortnox.

Vinnaren korades bland tio finalister som in sin tur nominerats bland ett 40-tal företag som rekommenderats av olika utbildningssamordnare i regionen. De tio företagen som utmärkte sig är, förutom Fortnox: Visma, Bluegarden, Emballator Lagan Plast, Koneo, Infomaker, Office IT-Partner, Växjö kommuns IT-enhet, Vitec och Easyfy.

– Detta är en bekräftelse på att det vi, tillsammans med alla våra fantastiska medarbetare gör, är i rätt riktning. Att säkerställa rätt kompetens nu och i framtiden är avgörande för vår överlevnad och fortsatta tillväxt. Vi vill att våra medarbetare i dag, och potentiella framtida medarbetare, skall kunna känna engagemang och utveckling och att alla är en del av vår framgång som företag, säger Sara Arildsson, vd för Fortnox.

 

Se prisutdelningen:

Juryns motivering

Fortnox har visat på ett genuint intresse och ansvarstagande för kompetensfrågor såväl internt som externt. Externt tar det sig uttryck i en bred samverkan med utbildnings­samordnare på alla nivåer från grundskolan till universitetet och Fortnox lyfter studerande på ett professionellt sätt enligt utbildnings­samordnarna. Engagemanget sträcker sig också över både Kalmar och Kronoberg, det vill säga Linnéregionen. Drivkrafterna bakom den utvecklade samverkan grundar sig i den långsiktiga kompetensförsörjningen. Genom nära samverkan med utbildningar på olika nivåer kan Fortnox påverka utbildnings­innehåll och inriktningar så att de matchar de kommande behoven.

Utgångspunkten för Fortnox interna arbete med kompetensutveckling är ”lära av varandra”. Juryn bedömer Fortnox satsning på att varje individ kan avsätta en timme i veckan för kompetensutveckling som ett föredöme som andra arbetsgivare bör inspireras av. Parallellt med detta finns ett strategiskt tänk med flera olika metoder för att lära av varandra och ta vara på medarbetarnas hela kompetens, även den som inte är direkt knuten till de ordinarie arbetsuppgifterna. Företaget arbetar med individuella kompetensutvecklingsplaner med tydliga målsättningar som regelbundet följs upp under året.

Juryns bedömning är att Fortnox arbete och engagemang i kompetensfrågorna på bred front är ett viktigt bidrag för att höja den generella kompetensnivån i Linnéregionen.