2017-11-08

Egen sida på IEC:s webb? Jo, det är en av medlemstjänsterna, och nu finns sidorna på plats med en föreslagen presentation av ditt företag.

IEC:s medlemsföretag presenteras i slumpvis ordning på medlemssidan.

IEC:s medlemsföretag presenteras i slumpvis ordning på medlemssidan.

Som föreningsmedlem i IEC kan man ta del av ett antal olika förmåner och tjänster som är förbehållet medlemmarna. En sådan är möjligheten att ha en egen webbsida med en adress som https://digitri.org/members/Ditt_foretagsnamn/.

Det finns dessutom en presentationssida där varje medlem exponeras med en kort sammanfattande text och en logga eller bild.

Då de flesta medlemsföretag har egna siter har vi valt att vidarebefordra direkt till dem istället för att de ska lägga upp sin info på fler ställen. Men det finns även medlemsföretag som inte har egna siter och som använder IEC som plattform med en kort presentation och kontaktuppgifter.

Du bestämmer hur och till vad

Som medlemsföretag är det upp till dig hur du vill använda sidan – som egen presentationssida eller med vidarebefordring till din ordinarie sida.

Den korta presentation som visas på presentationssidan hämtas från din medlemssida. Vill du ändra på detta kan du antingen få hjälp att utföra ändringarna via IEC:s kommunikatör eller få en egen inloggning där du själv kan välja vad sidan ska innehålla och hur den ska användas. Detta är en kostnadsfri tjänst som också ingår i medlemskapet.

Kontakta IEC:s kommunikatör för att ändra ditt innehåll eller be om en egen inloggning.