Jonas Jansson, Näringslivsansvarig, CIL

Jonas Jansson, Näringslivsansvarig, CIL

Praktik på systemvetarprogrammet innebär att studenter ska arbeta och visa att de klarar sin yrkesroll. De kan t.ex. arbeta med upphandling och införande av system, informationssäkerhet, systemutveckling, systemstyrd verksamhetsutveckling m.m. Uppgifterna är mycket olika – fråga gärna om din idé är möjlig. Praktiken ligger under hösten; 29 aug – 13 jan. De arbetar heltid i 20 veckor.

Både företag och studenter brukar gilla praktiken. Studenterna får bevisa att de klarar att arbeta i skarpt läge, och kan skaffa kontakter och referenser inför sin entré på arbetsmarknaden. Företagen uppskattar att studenterna får arbeta på riktigt i 20 veckor. De hinner uträtta något, och företagen får en bra uppfattning om vad de går för. Många företag ser praktiken som alternativ till en trainee-tjänst, med den skillnaden att praktiken inte kräver anställning.

Studenterna läser systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling, som är en 3-årig utbildning på Linnéuniversitetet.

Intresserad av få veta mer? Hör av dig till Jonas Jansson, 0730-235518, jonas@cil.se