2017-02-07

Det är en vacker tanke – att alla elever inom gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram ska få minst 15 veckors arbetsplatsförlagd undervisning. Men för företagen är det inte riktigt lika lätt. De företag som engagerar sig får dock ett försprång vid framtida rekryteringar.

APL – arbetsplatsförlagt lärande – är något som Skolverket infört och som innebär att alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats.

Trefaldig tillväxt

Lars Mattsson är huvudlärare på den yrkesförberedande grenen.

Lars Mattsson är IT-lärare på den yrkesförberedande grenen.

– När jag började här för 8 år sedan handlade det om 47 elever. Nu är vi 132 som ska ut och göra APL och det är inte lätt att hitta tillräckligt med arbetsplatser som kan ta sig den tid och de resurser som faktiskt krävs, förklarar Lars Mattsson.

För att klara den stora omfattningen har gymnasieskolorna fått ta till många egna resurser inom skolvärlden och kommunal verksamhet där elever som inte får tag i en riktig arbetsplats hamnar.

Saknar bra IT-forum för APL och elever

– Vi har förlagt elevernas APL till slutet på utbildningen för att underlätta för våra duktiga IT-elever som vi vet har kompetens att faktiskt kunna bidra med sina insatser.

Ett stort problem för IT-elevernas del är att det inte finns någon egentlig branschorganisation bland IT-företagen. På byggsidan och inom elbranschen är det annorlunda, där finns det övergripande organisationer som även hjälper till att förena utbildningar och skolor med praktik och arbetsplatser. Men som också ställer krav på vad som ska ingå i de olika utbildningarna.

– För vår del har samarbetet med IEC gett betydligt större möjligheter att kunna visa upp oss för IT-företag och vi är tacksamma för den hjälp vi har fått av såväl IEC som av dess medlemsföretag.

Blir toppeleven din nästa medarbetare?

– Vi har svårt att få fram tillräckligt med platser, men vi är noga med matchning så att vi kan erbjuda APL-företagen elever med tillräcklig kunskap och kompetens, så eleverna skall kunna göra nytta på rätt arbetsplats. Vår förhoppning är att dessa elever ska visa sig så duktiga att de även erbjuds sommarjobb, och i förlängningen anställning. Och det är något som lyckats åtskilliga gånger tidigare. Men vi har fler lämpliga elever som är redo.

Vad får och får inte eleverna göra under APL?

Enligt Skolverket ska en elev som genomgår utbildning på en arbetsplats likställas med arbetstagare när det gäller arbetsmiljöfrågor. För elever under 18 år finns särskilda regler i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om minderårigas arbetsmiljö.

– Eftersom eleverna fyllt 18 år när de går vårterminen i trean finns det inga hinder för vad de får och inte får göra. Så prova oss, ni kan komma att bli förvånade och hitta betydligt bättre medarbetare än vad ni förväntat om ni har behov av IT-kunnig arbetskraft.

Läs mer

IT-kompetensen du söker kan finnas närmare än du tror
Satsning på att öka kunskapen om IT-relaterade gymnasieutbildningar
Brons till elev från Teknikum i Yrkes SM
IT-utbildningar i Linnéregionen

Fotnot: Det här är andra delen i en serie om IT-kompetens från gymnasieskolan som kommer att publiceras under våren 2017.