2017-03-14

Den 7 mars 2017 höll IEC föreningsstämma och redovisade en stark tillväxt av nya medlemmar. Stämman avlöpte i god ordning och en ny ordförande valdes enhälligt efter att den förre bett att få avgå. I samband med stämman bjöds det även på flera intressanta kringarrangemang som ett seminarium om nya PUL och en idéutveckling av föreningens verksamhet.

Mikael Ekström är ny föreningsordförande i IEC.

Mikael Ekström är ny föreningsordförande i IEC.

Föreningens nya ordförande heter Mikael Ekström, Digitalization Advisory Consultant på Tieto, och ersätter Bengt Falke, IT-strateg, Regionförbundet Kalmar län. Bengt Falke, som ställt upp tillfälligt under uppstarten, går i pension till sommaren och har därför bett att få avgå som ordförande, men kvarstår som medlem i styrelsen.

Gruppaktivitet för utvärdering och idéutveckling

Stämman föregicks av en redovisning av nuläget. Därefter genomfördes en gruppaktivitet för utvärdering och idéutveckling av föreningens verksamhet. En aktivitet som visade sig ge oväntat konkreta resultat och som kommer att genomföras igen bland fler medlemmar.

Utvärderingen gick ut på att deltagarna skulle rangordna de viktigaste komponenterna i föreningens medlemserbjudanden, ange de viktigaste skälen till varför de gått med och vad som kan göras bättre. Och här var enigheten stor.

Seminarium om förändrade lagregler för personuppgifter i företag

Efter stämman genomfördes ett seminarium med anledning av förändrade lagregler för personuppgifter i företag. Anders Helgesson, IT-säkerhetskoordinator, Senior project manager, Förvaltningsledare och IT-upphandlingskoordinator på Linnéuniversitetet gav en mycket intressant föreläsning om Dataskyddsförordningen 2018 och visade både på omfattande förändringar mot dagens personuppgiftslag (PUL) och att det även finns en hel del oklarheter kring hur de tvingande EU-förordningarna ska tolkas.

Se mer om seminariet och föreläsningen här:

Se föreläsningen om nya PUL i efterhand