lnu_wordmark_symbol

2016-10-10

Välkommen till en vetenskaplig konferens inom det spännande området Digital Humaniora. Den 7-8 november 2016 hålls symposiet på Linnéuniversitetet i Växjö och du är härmed inbjuden att delta.

Digital humaniora (DH) är ett växande område som ligger i gränslandet mellan informationsteknik (IT) och humaniora. Initiativet Digital humaniora vid Linnéuniversitetet inkluderar såväl praktiker som forskare inom discipliner som biblioteksvetenskap, historia och arkeologi samt flera närliggande områden som data mining, interaktiv visualisering, geografiska informationssystem (GIS), multimediaspel och digital berättande.

Koraljka Golub undervisar och forskar i biblioteks- och informationsvetenskap inom området digitala bibliotek och informationsåtervinning.

Koraljka Golub undervisar och forskar i biblioteks- och informationsvetenskap inom området digitala bibliotek och informationsåtervinning.

– Tillsammans kan vi skaffa oss nya kunskaper, utbyta erfarenheter och idéer samt hitta fler samarbetsmöjligheter. Inbjudna talare är Mike Mertens, chef för DARIAH-EU, och Theresa Andersson, chef för Connected Intelligence Centre vid University of Technology i Sydney, Australien. De 16 medlemmarna i programkommittén kommer från Storbritannien, Italien, Kroatien, Finland, Danmark, Norge och Sverige, berättar Koraljka Golub som är docent vid Linnéuniversitetet.

När: 7-8 november 2016

Var: Stadsbiblioteket Växjö

Anmälan: Deltagande i symposiet är gratis för alla anmälda och registrerade senast den 24 oktober 2016.

Mer information

Linnéuniversitetet har nyligen – såsom det första svenska universitetet och det andra universitetet i Norden – blivit en aktiv medlem av DARIAH-EU, Europas största satsning inom DH-området, som idag har medlemmar i 18 olika länder och som arbetar för att skapa aktiva samarbeten mellan akademin och samhällets privata och offentliga sektorer.

Mer information om symposiet hittar du på: Internationellt symposium om Digital Humanities

För ytterligare information, kontakta Docent Koraljka Golub på: koraljka.golub@lnu.se eller Professor Marcelo Milrad på: marcelo.milrad@lnu.se.

Fotnot: Symposiet sponsras av Växjö kommun, Big Data Consortium och erhåller medel från Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län och IEC.