I bild från vänster: Jan Gulliksen, Christel Gustafsson och Thomas Karlsson
Foto: Diana Unander Nordle

2017-06-28

Den 1 juni 2017 samlades drygt 60 personer både på plats i Växjö och på distans för att ta del av seminariet Digitalisering och digital transformation som anordnades av institutionen för datavetenskap.

Huvudtalare var Jan Gulliksen [1], professor på KTH och tidigare ordförande i Regeringens digitaliseringskommission och medlem i det nya digitaliseringsrådet. Seminariet handlade mycket om lärdomarna från arbete i digitaliseringskommissionen och hur Sverige bäst hanterar digitaliseringen.

I slutbetänkandet [2] från Digitaliseringskommissionen lyfte Jan Gulliksen fram fyra punkter:

  1. Organisation för digitalisering – inrätta en ny myndighet med ansvar för att främja digitaliseringen.
  2. Strategi för digitalisering – anta en strategi som ger riktning och kraft åt digitaliseringsarbetet
  3. Ledarskap för digitalisering – stärk ledarskapet så att digitaliseringens möjligheter används
  4. Kompetens för digitalisering – prioritera att bygga kompetens för att säkerställa välfärd och tillväxt i det digitala samhället

Vi ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringskommissionens arbete har lett fram till den digitaliseringsstrategi [3] som regeringen lanserade i mitten på maj i år. Visionen är ett hållbart digitalt Sverige. Det övergripande målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Strategin är indelade i fem delmål:

  • Digital kompetens
  • Digital trygghet
  • Digital innovation
  • Digital ledning
  • Digital infrastruktur

Digitaliseringsmyndighet i Kronoberg?

Under seminariet berättade dessutom Thomas Karlsson, näringslivschef i Växjö kommun, och Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör på Region Kronoberg, om de insatser som görs för att landa en digitaliseringsmyndighet i Kronoberg. OECD-rapporten som gjordes för ett par år sedan konstaterade att Kronoberg är som humlan som kan flyga, här finns enligt Christel Gustafsson en bra mylla för en myndighet som ska driva ett område med snabb utveckling.

Läs mer

Här kan du ta del av seminariet i efterhand

Nästa frukostmöte i institutionen för datavetenskaps digitaliseringsserie: Så här bygger vi IT-kompetens för att möta digitaliseringen!


[1] jangulliksen.com

[2] Digitaliseringskommissionens slutbetänkande

[3] Digitaliseringskommissionens digitaliseringsstrategi