2014-04-14

Är du intresserad av IT och hälsa, patientsäkerhet eller framtidens sjukvård? eHälsa är ett snabbt expansivt område med stora möjligheter till innovativ utveckling. Men utvecklingen innebär också utmaningar i form av säkerhet, integritet och nya arbetsprocesser.

Introduktion till eHälsa 4IK101 7,5 hp

Är du intresserad av IT och hälsa, patientsäkerhet eller framtidens sjukvård?
Europas demografiska förändringar med åldrande befolkning ställer nya krav på samhället vilket kommer att leda till en ökad belastning för hälso- och sjukvården. IT-lösningar som stöd för en effektivare hälso- och sjukvård med god kvalitet är ett högt prioriterat framtidsområde för regeringen.

eHälsa är ett snabbt expansivt område med stora möjligheter till innovativ utveckling. Men utvecklingen innebär också utmaningar i form av säkerhet, integritet och nya arbetsprocesser. Vem får tillgång till information om människors hälsa? Hur påverkas patienter och personal? Dagens system hanterar ofta livsviktig information och är ett nödvändigt arbetsverktyg för vårdpersonalen. Behoven av att utveckla och studera eHälsa på både samhälls- organisations – och individnivå ökar ständigt.

Kursen syftar till att ge en introduktion till ämnet eHälsa och en översikt inom området.

I kursen får du kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, olika IT-system som används eller kan användas i hälso- och sjukvård, nationellt arbete för eHälsa, samt en översikt av internationell forskning inom eHälsa.

Kursen vänder sig till studerande inom exempelvis data/IT, hälso- och sjukvård, medie-och kommunikationsvetenskap, farmakologi, ekonomi och management. Den är också lämplig för dig som arbetar eller kommer att arbetasom beställare, kravställare, verksamhetsutvecklare, systemutvecklare, systemansvarig, utvärd-erare, verksamhetsledare, strateg, utbildare, projektledare inom exempelvis kommun, landsting, apotek, IT-konsultbolag.

Nivå: Avancerad magister/master
Kursperiod: Halvfart 50 %, v 36-44, HT2014
Undervisning: Distans, svenska
Förkunskapskrav: Kandidatexamen om 180 hp
eller motsvarande

Linnéuniversitetet: Introduktion till eHälsa, 7,5 högskolepoäng