2017-10-20

Nu skapar vi ett nytt kvinnligt nätverk inom IT. Syftet är att öka intresset för och kunskapen om IT-relaterade frågor, men också att skapa en mötesplats för kvinnor att träffa andra kvinnor med koppling till IT. Vill du vara med?

Behovet av kompetens inom IT-relaterade yrken ökar konstant i regionen och under de senaste åren har även söktrycket till IT-utbildningar ökat. Men inte nödvändigtvis bland tjejer. Många yrkesverksamma kvinnor har, liksom många av de tjejer som studerar, efterfrågat ett nätverk med andra kvinnor i branschen. Och det är vad vi startar nu.

Vi vill bjuda in dig som studerar eller jobbar med IT-relaterade frågor till en första träff där vi gemensamt skapar ramverket för nätverket och tar fram en agenda för de kommande månaderna.

När: Fredagen den 24 november kl 17:00–19:00

Var: Sigma Technology, Reveljgatan 5 (I11), Växjö

Intresseanmälan: anmäl dig via detta formulär senast tisdagen den 21 november oavsett om du har möjlighet att delta på den första träffen eller bara vill komma med på sändlistan.

För mer info, kontakta: Natasha Asimiadis Steindal, Sigma Technology eller Diana Unander Nordle, Linnéuniversitetet/IEC