2014-09-10

Tieto Sweden Kalmar står värd den 1/10 kl 17-19

Välkommen till en IEC pubkväll på Tieto Sweden i Kalmar! På Kalmarkontoret jobbar 120 IT-konsulter med IT Projekt för företag i olika branscher i Norden och övriga Europa. Som värd för pubkvällen står denna dag ”Tieto PPS” (Praktisk ProjektStyrning). Tieto PPS är en erkänd projektmodell som används i stora delar av näringslivet och offentlig verksamhet. Välkomna att bekanta er både med Tieto PPS och Tietos övriga verksamhet i Kalmar.

Obligatorisk föranmälan senast 28/9 (2014).