2015-12-01
När humanisten, med massor med data, och teknikern, som har metoder för att hantera och  bearbeta stora mängder data möts, uppstår nya tvärvetenskapliga konstellationer. Den 4 december blir startskottet för ett unikt samarbete mellan tekniska fakulteten och humaniora vid Linnéuniversitetet.
Vad har Big Data med språkforskning att göra? Och biologi, mjukvaruteknik, medieteknik? Kan man, med hjälp av Big Data-tekniken, hitta lösningar för Online-kasinon att komma åt spelproblem, bedrägerier och penningtvätt?
Oleg Danylenko berättar om ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Play´nGO. Hör hur man i dag kan ställa dyslexidiagnos på 30 sekunder istället för sex år.

Forskare möter företag

Vad gör Växjö kommun inom området öppna data? På Big Data-dagen på Teleborgs slott i Växjö den 4 december 2015 träffas forskare från Linnéuniversitetet och KTH, företag som Microsoft, Play´nGO, IBM och offentlig sektor. Arrangörer är Linnéuniversitetet och nätverket IEC, bryggan mellan IT-forskning och det omgivande samhället, med uppdrag att grunda ett IT-forskningsinstitut vid Linnéuniversitetet.

De genererar frön till innovation

Lars Hornborg, projektledare för IEC.

Lars Hornborg.

– Genom att sammanföra forskare och företag genereras nya forskningsprojekt. De är frön till den forskning och innovation som ska växa och utvecklas inom ramen för det nya institutet, säger Lars Hornborg, projektledare för IEC som ser samarbetet som ett lysande exempel på när man går från tekniska utmaningar till att diskutera samhällsutmaningar där tekniken kan bidra till att lösa problem och dessutom spara pengar.

En av initiativtagarna till Big Data-dagen är Welf Löwe, professor i datavetenskap vid Linnéuniversitetet.

Det bäddar detta för värdefull samverkan


Welf Löve.

Welf Löve.

– Flera olika forskningsområden inom bland annat teknik, humaniora, naturvetenskap och ekonomi är intresserade av att kunna hantera stora datamängder bättre. Tillsammans med idéerna och behoven hos näringslivet och det offentliga bäddar detta för värdefull samverkan mellan universitetet och dess omvärld, säger han.

Hela programmet finns på www.iec2020.se

För mer information kontakta

Lars Hornborg, mobil 0705 85 70 46, e-post lars.hornborg@digitri.org

IEC är bryggan mellan IT-forskare och det omgivande samhället. Nätverket arbetar med frågor som rörutbildning, forskning & utveckling, kunskapsutbyte och kompetensförsörjning  inom den digitala sektorn. Målet är att stärka Linnéregionens position som norra Europas mest attraktiva IT-region att arbeta, forska, studera och driva företag i. 

 

Hämta pressmeddelandet som pdf