V_wordcloud_skill

Framtidens kompetensförsörjning är en av de absolut viktigaste frågorna för IEC:s medlemmar då många upplever det som allt svårare att hitta nya medarbetare med rätt kompetens.

Därför är utbildning och kompetensförsörjning viktiga frågor som IEC jobbar med för att stötta och underlätta för er som arbetsgivare att hitta rätt kompetens.

Samverkan med utbildningar

Det går inte att luta sig tillbaka och hoppas på att “rätt kompetens” bara ska knacka på dörren. Det krävs en hel del arbete, det kan dels vara genom samverkan med utbildningar på olika nivåer för att få vara med och påverka utbildningsinnehåll och därmed inriktning på de kompetenser som kommer ut från olika utbildningar. Det kan genom samverkan med utbildningar också handla om att knyta intressanta kompetenser till er redan genom studietiden.

Kompetensutveckling – det livslånga lärandet

Det handlar också om kompetensutveckling av egen personal i olika former det kan dels ske genom initiativ från olika arbetsgivare där man vill gå samman kring ett gemensamt intresseområde, dels genom initiativ från universitetet så som via Expertkompetensprojektet och slutligen från enskilda personer som tar initiativ för att stärka den egna kompetensen. IEC är med och stöttar där det är möjligt och stödet kan vara med allt från informationsspridning till att sätta samman utbildningsinsatser.

Vi hjälper dig hitta rätt kompetens

Det kan också handla om att hitta rätt kompetens. Det kan dels ske genom den portal som IEC erbjuder sina medlemmar – Findskills – dels genom samverkan med olika parter för att fånga upp utländsk kompetens eller synliggöra den digitala sektorn och de arbetsgivare som finns i regionen på nationell nivå.

Kompetenssamverkan IT

För att koordinera och stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv och sätta tydligt fokus på utbildning och kompetensförsörjning har IEC skapat Kompetenssamverkan IT. Målen är dels att den digitala sektorn får god tillgång till den arbetskraft som efterfrågas. Dels att regionen Kalmar/Kronoberg har en effektiv utbildningsverksamhet som svarar upp mot arbetslivets kompetensbehoven.

Kompetenssamverkan IT är uppdelad i två noder då arbetet med utbildning och kompetensförsörjning till stor del behöver en lokal förankring för att skapa engagemang hos företag och organisationer. Vi har kontaktpersoner i både Kalmar och Kronoberg som har god kännedom om det lokala näringslivet och den offentliga sektorn, vi kan därmed fungera som en brygga mellan er och utbildningssamordnare.

Mer om hur IEC jobbar med kompetensfrågor:

Avgiftsfri expertkompetens – några få platser kvar

2017-11-22 Sugen på att studera på dina villkor? Då kanske Linnéuniversitetets avgiftsfria, skräddarsydda kurser för yrkesverksamma inom den digitala sektorn kan vara något för dig. Projektet Expertkompetens om sociala medier och webbteknologi för innovation och...

Så kan immaterialrätt skapa ytterligare värden i innovativa IT-företag

Uppdaterad 2017-11-03 – eventet är framflyttat! 2017-10-23 Välkommen till ett seminarium i juridikens möjligheter. Det är IEC:s arbetsgrupp Juridik, avtal och immaterialrätt som startar med en workshop under ledning av Peder Bylander på Bergenstråhle & Partners....

Softwerks anställda får Fast Lane till Migrationsverket

2017-10-09 Det görs mycket bra just nu för att hitta och matcha nyanländ och invandrad kompetens med företagens behov. Flera företag vittnar både om överträffade förväntningar och positiva bieffekter, men också om nya möjliga problem med Migrationsverket. Bara på...

Vad vill företagen prioritera på LNU:s civilingenjörsutbildning?

Foto: Linnéuniversitetet 2017-10-05 Linnéuniversitetet ska ansöka om att få starta en civilingenjörsutbildning inom datavetenskap. Men inom vilken inriktning och med vilket innehåll? Det vill Linnéuniversitetet ge dig som yrkesverksam chansen att påverka och bjuder...

Möt framtidens arbetskraft på E-faktor 2018

2017-09-29 Det har blivit dags för E-faktor 2018 och nu söker Drivhuset utvecklingsprojekt där företag kan få hjälp av nytänkande och drivna studenter. Som företag kan man få hjälp med en hel del och det finns gott om lyckade exempel från tidigare år. Och nu är det...