2016-06-03

Fredagen den 3 juni var det premiär för Kompetenssamverkan IT i Kalmar där vi just nu håller att bygga upp en nod för kompetensförsörjningsfrågor. Intresset har inledningsvis varit stort och på mötet deltog; Johan Leitet, Linnéuniversitetet, Johanna Brolin, Regionförbundet i Kalmar, Per Rudin/Petronella Thörneke, Arbetsförmedlingen, Stefan Peterson, Tieto, Henrik Jardbring, Plushögskolan, Linda Petersson, Telin Rekrytering, Tomas Ingelbrant/Pekka Rossi, Otimo, David Elbe, Standout, Roland Karlsson, IEC och Diana Unander Nordle, IEC 

Upplägget för arbetet i Kalmar kommer att skilja sig lite från arbetet i Kronoberg då det kommer att vara en större grupp som involveras. Varje möte kommer att ha ett särskilt tema och deltagarna kan välja att delta utifrån intresset för det aktuella temat. Teman för hösten är exjobb/praktik på augustimötet och kompetensutveckling på oktobermötet.

Från vänster Pekka Rossi, Johanna Brolin, Petronella Thörneke, Per Rudin, Stefan Peterson, Johan Leitet och Linda Petersson.

Vill du veta mer om Kompetenssamverkan IT eller rent av själv delta kontakta då Diana Unander Nordle på  diana.unandernordle@lnu.se

//Diana