Prata ofta och gärna med oss

Digitri i korthet

Digitri verkar som ett kluster för samtal, nätverkande och inspiration för att stärka och komplettera den kompetens och drivkraft som finns i regionen. Vi tar draghjälp av varandra och våra olika kompetenser som behövs för att möta dagens globalisering och digitalisering. Digitri verkar för att skapa samverkan och tillväxt genom att möjliggöra och inspirera till nytänkande och utveckling. 

Hör av dig

Catarina Bachér

Catarina Bachér

Verksamhetsutvecklare Kronoberg

+46 768-58 22 66