Välkommen att höra av dig!

Hör av dig ofta och gärna

Digitri i korthet

Digitri verkar som ett kluster för samtal, nätverkande och inspiration för att stärka och komplettera den kompetens och drivkraft som finns i regionen. Tillsammans tar vi draghjälp av varandra och våra olika kompetenser som behövs för att möta dagens globalisering och digitalisering. Digitri verkar för att skapa samverkan och tillväxt genom att stimulera och inspirera till nytänkande och utveckling. 

Kontakta oss

Catarina Bachér

Catarina Bachér

Verksamhetsutvecklare Kronoberg

+46 768-58 22 66