2016-11-01

Nu är det hög tid för studenterna som går sista året på universitetet att planera sina examensarbeten. Företag kan få hjälp att lösa problem och samtidigt få kontakt med framtidens IT-resurser.

Men det finns också en del att tänka på, enligt Johan Hagelbäck som är lektor i datavetenskap och hjälper studenter och företag att ordna examensjobb. Johan Hagelbäck har en hel del kloka tips och råd att ge.

Vad innebär det att erbjuda examensarbete?

Johan Hagelbäck är lektor i datavetenskap vid Linnéuniversitetet.

Johan Hagelbäck är lektor i datavetenskap vid Linnéuniversitetet.

– Man måste vara medveten om att det finns flera olika perspektiv på saken. Företag vill ha en uppgift eller ett problem löst medan studenten även ska prestera en rapport. Men det finns även vissa krav från universitetets sida, säger Johan Hagelbäck.

– Studenternas examensarbeten handlar inte bara om att lösa en uppgift, som att utveckla en app eller en webbtjänst. I examensarbetet ingår även att skriva en rapport och där ska det även finnas en vetenskaplig del i arbetet, som en problemställning, en undersökning, en problemlösning och sedan en utvärdering av hur problemlösningen svarar mot problemställningen.

Så vad ska man tänka på som företag?

– Ett examensarbete kan inte bara vara en ren uppgift eller ett utvecklingsprojekt att lösa. Det måste även innehålla någon form av undersökning eller ett tekniskt problem som inte är klart hur man ska lösa utan att det finns lite olika alternativ att testa. Frågeställningen måste även utvärderas på ett systematiskt sätt. Antingen genom någon form av undersökning eller experiment där man jämför olika modeller med varandra.

– Ett annat problem är om företag har hemligheter som inte får nå utanför. Även om studenter kan skriva på NDA-avtal måste de skriva en rapport om saken och där måste företagen vara medvetna om att detaljer kan komma ut. Det är nämligen ett krav som universiteten har på sig, att rapporten är tillgänglig för alla.

– En tredje möjlig källa till problem är ägandeskap. En student som inte är anställd av företaget, äger det som studenten utvecklar inom sitt projekt, inte företaget. Men det går förstås bra att skriva över ägandeskapet till företaget.

Vilket är det vanligaste problemen vid examensarbeten?

– Att uppgiften inte är tillräckligt avgränsat och att inkörsporten till det företaget vill ha gjort är ganska stor. Detta kräver en god förståelse för och inblick i hur det fungerar. För studenten kan det göra att det tar lång tid och drar ut på arbetet.

Vad kan företag göra för att underlätta?

– Mycket av problemen vi ser beror på de olika perspektiv företag och studenter har. Företag vill ofta ha ett problem löst, men det finns oftast inte tillräckligt med tid för handledning av studenterna. Tillgängliga handledare är en stor fördel för att projektet ska lyckas.

Vad kan studenter göra för att få bästa möjliga erbjudanden?

– Se kontakten med företaget som en slags arbetsintervju light. Studenten måste visa vem de är, vad de kan och varför de är intresserade. De måste försöka sälja in sig till just det företaget, och visa varför just de är bästa kandidaten. Och då är förkunskaper inom området viktiga, inte minst för att kunna avgöra om det är ett rimligt problem att lösa.

Dina bästa tips till företag?

  • Ha konkreta idéer om examensarbeten
  • Väl avgränsade uppgifter att lösa
  • Avsätt resurser för handledning

Dina bästa tips till studenter?

  • Förbered dig och läs in dig på både företag och ämne
  • Sälj in dig som bästa kandidat
  • Var tydlig med vilka krav du har på dig för att göra ett godkänt examensarbete

Vill du höra mer om Johan Hagelbäcks erfarenheter? Passa på att träffa honom på Stora IT-kompetensdagen den 10 november.