2011-11-07

Den 7/11 genomförde vi en dag om säker inloggning, autentisering och Single Sign-On.

SSO-dagen genomfördes i Kalmar, tillsammans med Regionförbundet i Kalmar. Ett femtiotal IT-chefer från sydsverige deltog, med talare från IBM, Microsoft, Novell, Cygate, Citrix, Omegapoint, Mobilityguard och Nordic Edge.

Presentationerna i högerspalten fylls på i takt med att talarna skickar sitt material till oss.

Om du vill kontakta oss är du välkommen att mejla Lars Hornborg pålars.hornborg@lnu.se eller ringa 070-5857046.

Kommentarer från talare och deltagare

  • Tack för en trevlig och välarrangerad dag i Kalmar.Vi deltar gärna på dylika evenemang i framtiden!
  • Jag tycker det är oerhört bra att samla hela regionens kompetens och beslutsfattare i ett forum för att diskutera ett ämnesområde, som integratör är det dessutom en bra möjlighet att få träffa och diskutera olika möjligheter och lära sig om problemen våra kunder står inför varje dag.