Medlem 

Tillsammans skapar vi tillväxt 

Samverka inom Digitri – klustret för IT och digital transformation

 

I ett väl fungerande kluster är “trafiken” tät. Vi pratar med varandra, vi förmedlar nyheter, vi diskuterar, kunskaper sprids och delas. Ökade kontakter och kunskaper leder till nya samarbeten och utbyten som utvecklas till framgångar. Därför vill vi samla er, stora som små, i vårt nätverk så att vi tillsammans utvecklar varandra, formar framtiden och skapar tillväxt.

Det här får du som medlem:

  • Du blir inbjuden till att vara med på företagsträffar för inspiration och utveckling
  • Tillsammans skapar vi sydöstra Sveriges starkaste IT-region – och du är en del av den
  • Att påverka och komma med goda förslag till intressanta ämnen på föreläsningar på Digibrunschen
  • Du får tillgång till unik kunskap och kontaktytor som medverkar till din utveckling
  • Att närvara på Digitala veckan
  • Synlighet i våra digitala kanaler: Hemsida och LinkedIn
  • Ta del av forskning och utveckling genom samspel med akademien
  • Möjlighet att skapa samarbeten och finna nya samarbetspartners

Avgifter för föreningsmedlemmar

Föreningsmedlem betalar årligen en medlemsavgift och en serviceavgift som beror på organisationens art och storlek. 

Medlemsavgiften är på 100 kr (ej moms) per medlem och år oavsett organisation eller storlek. Till detta kommer den årliga serviceavgiften som är fast för icke vinst drivandeorganisationer och baserad på antalet anställda för vinstdrivande verksamheter.

Avgiften för företag inom digitala produkter och tjänster baseras på det totala antalet anställda som är verksamma i regionen, det vill säga Kronobergs och Kalmar län. För övriga företag baseras avgiften på antalet anställda i regionen som arbetar i IT-stödet.

Medlemsavgift och serviceavgift betalas årsvis i förskott med fakturering i december. 

Företag Belopp
Egen företagare 500 kr
2-10 anställda 1000 kr
11-50 anställda 1500 kr
51-100 anställda 2500 kr
> 100 anställda 5000 kr
Partner 15.000 kr

Icke vinstdrivande organisationer som till exempel branschorganisationer, offentlig sektor och akademi betalar en fast medlemsavgift per år oavsett antal anställda inom IT-stöd.

Våra medlemmar

 

Kontakta oss – Din ansökan

+46 768-58 22 66