Westhoff Projekt & Utveckling tillhandahåller utbildning och konsultstöd för ökad effektivitet i projekten samt för utveckling av verksamhet och affärer.

Sven Westhoff, projektcontroller och föredragande i styrgruppen

Sven Westhoff

Kontakta Sven Westhoff på:

westhoff.sven@telia.com