2012-06-16 | Pressmeddelande

Nu har IEC-nätverket vuxit till över 110 organisationer i Linnéregionen (Kalmar och Kronobergs län) samt andra delar av Sverige. Verksamhet och innehåll tar form allt mera och medlemsrådet ger nu ytterligare input kring prioriteringar och företagens behov.

Vi är stolta att kunna välkomna följande organisationer i nätverket:

Jumblets, Addskills, Gymnasieförvaltningen i Växjö kommun, Omnicore, Teknopol, Westhoff Projekt & Utveckling, Aditera IT AB, Alpacha, Ahlin Consulting i Kalmar AB, Sententia Rekrytering, Unitus, Dynamic Media, AddFriends AB, Koneo, Integration in Sweden, Milou, SwCG Swedish Consulting Group AB, Sauer-Danfoss AB