2016-12-22

Vinnova, Sveriges myndighet för utveckling och innovation, investerar varje år cirka 2,7 miljarder kronor i olika insatser. Nu utlyser myndigheten ett innovationsprojekt där små och medelstora företag kan söka upp till två miljoner kronor.

Är ni ett SME-företag, det vill säga ett företag med färre än 250 anställda? Då kan ni söka medel för att utveckla en nyskapande produkt eller tjänst.

– Med det här erbjudandet riktar vi oss till företag med återkommande intäkter, som är i behov av finansiellt stöd för att kunna starta och bedriva nya innovationsprojekt i faser där annan finansiering är svår att få. Projekten ska baseras på nyskapande varor, tjänster eller processer med stor kommersiell potential, skriver Vinnova i sin utlysning.

Vänta inte, det kan ta tid!

Vinnova har mer info och ett test där man kan se om det egna projektet passar för ansökan. Men vänta inte för länge. Senaste ansökningsdag är den 17 januari kl 14:00. Beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag meddelas den 22 mars 2017.

Vinnova: Innovationsprojekt i företag 2017

Prova ditt projekt i Vinnovas test

Direkt till Vinnovas ansökan

Vinnovas erbjudande på en minut:

Vinnovas handläggare Anna Tegnesjö berättar om Vinnovas erbjudanden Innovativa startups och Innovationsprojekt i företag.