2017-03-31

Det har blivit dags att sätta fart på den lokala ehälsomarknaden. Det anser RUVeS – Projektet för Regional Utveckling inom Välfärdsteknologi och ehälsotjänster i Samverkan, som nu bjuder in till en workshop om saken.

Workshopledare: Lars Hornborg

Workshopledare: Lars Hornborg

Användning och utveckling av eHälsa växer explosionsartat. Det finns dock en del utmaningar för de som vill göra affärer med offentligt finansierad vård och omsorg. Denna workshop har i syfte att belysa delar av dessa utmaningar och skapa bättre förståelse för förutsättningarna för att ditt företag ska kunna leverera på denna ehälsomarknad.

Workshopen med bl a upphandlingsfolket lärde oss två viktiga saker: a) Upphandlarna ser ett värde i en bättre fungerande ehälsomarknad, och b) det finns goda möjligheter att förändra sättet att upphandla så att SME finns med utan att lagar och regelverk behöver förändras.

Klicka för att hämta inbjudan som PDF.

Klicka för att hämta inbjudan som PDF.

Denna gång kommer bl a företagen Respiheart, Evidos och CareLigo AB att berätta om sina erfarenheter om förutsättningarna för att leverera på ehälsomarknaden.

 

Workshopen är öppen för alla men vänder sig särskilt till små och medelstora företag med erfarenhet och/eller intresse för ehälsomarknaden samt parter inom offentlig sektor med intresse för att få ett aktivt samspel i den regionala ehälsomarknaden.

När: tisdag den 11 april kl 13:00 – 17:00

Var: eHälsoinstitutet, Flundran, Bredbandet 1, Varvsholmen i Kalmar

Kostnad: Workshopen är kostnadsfri och det bjuds på fika!

Anmälan: Senast den 6 april till sandra.hedberg@lnu.se

Fotnot: Detta är det tredje seminariet i RUVeS-projektet för att öka förutsättningarna för små och medelstora företag att konkurrera på ehälsomarknaden.

RUVeS är ett projekt inom Tillväxtverkets regionala strukturfondsprogram som drivs av eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet.