2012-01-16

Nu startar IG 12, som under ledning av lektor Hans Lundberg ska arbeta med internationaliseringsfrågor för medlemsföretagen.

IG 12 fokuserar på internationaliseringsfrågor för medlemsföretagen. Initiativtagare är Almi Kronoberg tillsammans med Videum Science Park, och gruppen samarbetar bl a med EEN – Enterprise Europe Network.