2011-10-28

IG11 är nu bildad, under ledning av lektor Danny Weyns.

Den nybildade IG11 kommer att arbeta med fokus på kunskapsutveckling inom området arkitektur.

Läs mera om våra IG här!