2014-11-05

Nu är det dags att gå vidare med att utveckla vår webb. Från dagens IEC-webb till en aktiv, sökbar och överskådlig sida. Vi behöver ta ett stort steg framåt och bjuder in till arbetslunch för att diskutera med er som är intresserade.

Arbetslunch 27 nov i Växjö: Ny webb för IEC2020
Vi vill ersätta dagens IEC-webb med en modern webbsida som gör det enklare för våra medlemsföretag och andra intressenter att följa med i och engagera sig i IEC:s utveckling. Den 27/11 bjuder vi på lunch, kl 11 – 13 i lokal Möbelriket Videum, och vill diskutera kravspecen. Kort därefter vill vi ha in anbudfrån de av er som är intresserade av att bygga lösningen.

Vi ser fram mot en bra diskussion och en snabb process till leverans.