Vi är Digitri

Vår vision

Digitri ska vara sydöstra Sveriges naturliga kluster för att accelerera digital transformation

Digitri – Digitalisering i sydost

Att vår värld idag, ser annorlunda ut imorgon, kan vi alla vara överens om. Digitaliseringens påverkan idag och i framtiden samt de utmaningar som digitaliseringen generar, gör att det ibland är svårt att på egen hand välja rätt väg. För att fortsätta att vara en välmående verksamhet och möta morgondagen på bästa sätt behövs omvärldsbevakning. Att vänta på att någon annan ska komma och lösa ens egna utmaningar är inget alternativ.

Digitris kärnområden är att bidra till inspiration, utbildning, samverkan och nätverkande. Genom att mötas och ta del av varandras erfarenheter och att få möjligheter att se saker och ting ur olika perspektiv, generar goda resultat och affärer. 

Digitri verkar för:

Ta vara på digitala världens möjligheter.  Stimulera till nytänkande och utveckling genom inspiration och samarbete.

Kompetensutveckling och tillgång till andras erfarenheter och tillämpad forskning via interna och externa aktörer.

Nätverkande som skapar sammanhang och relationer. Utvecklar bästa möjliga samspel mellan företagande, utbildning och forskning.

Gemensamt skapar vi sydöstra Sveriges IT-region att bo, arbeta och verka i

Vi verkar för att skapa samverkan och tillväxt genom att stimulera och inspirera till nytänkande och utveckling.

Idag lever vi i en föränderlig värld där gränser ändras och suddas ut. Det innebär en ökad konkurrens och det gäller att vara med i de snabba förändringarna. 

Digitri är nätverket som genom att sammanföra aktörer verkar för att inspirera till digitalisering, innovation och digital transformation.  Som vill förstärka sydöstra Sveriges attraktionskraft för nyetablering av bolag,  attrahera kompetens att flytta till regionen och samtidigt bibehålla den kompetens som verkar inom upptagningsområdet idag.

Digitri verkar för att se till att etablerade och nystartade företagare, regionens beslutsfattare, offentlig verksamhet och akademien möts vid nätverksträffar och inspirerande möten. Här skapas olika former av samarbeten som driver verksamheter och regionen framåt. Det gör vi för vi vet att det allra bästa möjliga samspel och resultat nås när man verkar tillsammans.

Gemensamt jobbar vi att öka regionens attraktionskraft för de yrkesgrupper som våra medlemsföretag söker efter.

Andreas Freij, ordförande

 

Digitris styrelse

Ordförande: Andreas Freij, Gears of Leo
Vice ordförande: Mats Ohlsén, Appbolaget

Ledamöter:
Bennie Forss, Zenta
Magnus Garp, Region Kalmar län
Johanna Wihl, Oskarshamns kommun
Rune Eide, TietoEvry
Jesper Andersson, Linnéuniversitetet

Digitri

+46-768 58 22 66

Digitri i korthet

Digitri verkar som ett kluster för samtal, nätverkande och inspiration för att stärka och komplettera den kompetens och drivkraft som finns i regionen. Tillsammans tar vi draghjälp av varandra och våra olika kompetenser som behövs för att möta dagens globalisering och digitalisering. Digitri verkar för att skapa samverkan och tillväxt genom att stimulera och inspirera till nytänkande och utveckling.