Investera in en av de hetaste Digitala Regionerna

Föreningen Digitri

Varför Digitri?

One on One

med Björn Lang

Björn Lang

Koordinator & vice Ordförande

Vad gör Digitri

  • Jobbar fokuserat med åtgärder inom kompetensförsörjning som möter medlemmarnas behov
  • Anordnar nätverksträffar, inspirerande möten och driver samarbeten lokalt
  • Påverkar beslutsfattare i en riktning som för våra medlemmars intressen framåt
  • Utvecklar bästa möjliga samspel mellan utbildning, forskning och företagande – ser till att medlemsföretagen har en naturlig och problemfri väg in mot universitetet och dess resurser
  • Bidrar till och stimulera inspirerar till nytänkande och utveckling

Sammantaget så gör allt detta att vi driver utvecklingen franåt för att befästa Sydost-regionen i Sverige som Norra Europas mest attraktiva IT-region att bo, arbeta och verka i, inkl ett tydligare identitetsskapande för den digitala sektorn regionalt och att öka regionens attraktionskraft för de yrkesgrupper som är bristvara hos medlemsföretagen.

Kopplingen till IEC-projektet

I och med Digitri-föreningens tillkomst upphör gamla IEC-nätverket i sin tidigare tappning, och där alla hade tillgång till allting. Passivt ”nätverkande” eller att enbart få information från föreningen kostar forfarande inget, men ger bara tillgång till ett begränsat ”basutbud”, medan medlemskap i den medlemsstyrda föreningen numera ger en palett av affärsnyttiga förmåner som kan variera beroende på storlek på företag och erlagd medlemsavgift.

Anslut nu

Fyll in din information nedan så kontaktar vi dig!

12 + 11 =