2017-03-06

Kompetenssamverkan IT i Växjö kommer nu att omformas för att bli mer handlingsinriktad. Samtidigt öppnar sig möjlighet för flera att engagera sig.

Diana Unander Nordle, IEC:s projektledare inom forskning och utbildning.

Diana Unander Nordle, IEC:s projektledare inom forskning och utbildning.

– Det kommer att genomföras tre stormöten per år medan övrig verksamhet sker i de mindre och mer operativa arbetsgrupperna. Vill du också vara med och engagera dig är detta de prioriterade grupperna för 2017, berättar Diana Unander Nordle som är projektledare inom forskning och utbildning på IEC.

Bred bas – öka intresset för data/IT

För att kunna hitta den kompetens som kommer att krävas i framtiden behöver fler läsa IT-relaterade utbildningar. För att få det krävs insatser och aktiviteter för att öka intresset hos unga.

Kompetensförsörjning genom integration

  • Konsolidera kunskap och dela erfarenheter kring att anställa personer med utländsk bakgrund och att hantera involverade myndigheter
  • Fortsatt kompetensutveckling av arbetsförmedlare och eventuellt utöka till flera yrkesgrupper
  • Arbeta med ambassadörer och lyfta goda exempel för att få fler att våga ta steget

Mötesplats/dialog

Arrangera Stora IT-kompetensdagen i november och andra mötesplatser eller forum om behov finns. Se över möjligheter att hitta nya sätt att arbeta med programråd/ledningsgrupper mer samlat.

Utveckling av utbildningar

Delta i de initiativ på Linnéuniversitetet som finns för att utveckla nya utbildningar för studenter och yrkesverksamma. Delta i utvecklingen av nya yrkeshögskoleutbildningar och vidareutveckla gymnasieutbildningar.

Låter något av detta som ett intressant område som du skulle vilja engagera dig i?

Kontakta Diana Unander Nordle eller Björn Lundsten för mer information.