2017-10-25

I september genomförde IEC-projektets utvärderare en enkätutvärdering som gick ut till hela IEC-nätverket. Utvärderingen bestod av tio frågor om på vilka sätt IEC-projektet bidragit i deras verksamheter samt en möjlighet att ge egna kommentarer.

Lars Hornborg, IEC:s projektledare, menar att IEC-projektet lyckats bra i många avseenden men ser också en viss utvecklingspotential.

Lars Hornborg, IEC:s projektledare, menar att IEC-projektet lyckats bra i många avseenden men ser också en viss utvecklingspotential.

– Resultaten tycker jag visar att vi har lyckats bra i flera avseenden och mindre bra med en del annat, säger Lars Hornborg, projektledare för IEC.

  • En tredjedel menar att vi bidragit till ökad satsning på forskning och utveckling (FoU) inom företaget.
  • Nästan lika många tycker att vi bidragit till ökad satsning på kompetensutveckling av anställda (ett par tycker att detta gäller i mycket hög grad).
  • 20 % menar att IEC bidragit till nya produkter och/eller tjänster.
  • En tredjedel menar att vi bidragit till effektivisering eller andra kostnadsfördelar.
  • 78 % anser att IEC har bidragit till utökade och värdefulla kontakter (nätverk) för företaget.
  • Drygt hälften tycker att projektet bidragit till ökad goodwill, ett starkare varumärke och stärkt konkurrenskraft för företaget.
  • Några procent ytterligare menar att IEC bidragit till ökade kunskaper när det gäller möjligheterna med digitalisering.

Både ris och ros att ta lärdom av

Är dessa siffror bra eller dåliga? Att nästan 4 av 5 menar att de har stärkt sitt kontaktnät genom medlemskap i nätverket är glädjande, liksom att drygt hälften ser att projektet bidragit till affärsnytta för företaget. De lägre siffrorna vad gäller FoU, innovation och kompetensutveckling visar att samarbetet mellan LNU och föreningen har en del återstående utvecklingspotential.

En viktig input från enkäten är att vi inte har varit tillräckligt tydliga i att kommunicera IEC-projektets mål och målgrupper. Denna fråga hanteras just nu som en förberedelse för att föreningen blir avsändare fr o m 1/1 2018.

Svårt att nå ut till alla

– Vi märker också hur svårt det är att nå ut. En av de som svarade upplever att de inte på något sätt har blivit tillfrågade om att delta eller bidra i IEC-projektet. Mejlfilter, kontaktpersoner som byter roll och andra faktorer gör att detta händer och vi ber alla medlemmar att försöka komma ihåg vikten av att meddela oss när nya personer tar över rollen som IEC-kontakt, kommenterar Lars Hornborg.

Har du ytterligare synpunkter på IEC-projektet, utvärderingen eller resultaten är du varmt välkommen att kontakta mig direkt på lars@digitri.org.